Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επέκταση της μηνιαίας τιμητικής παροχής στα στελέχη των Y/B ΓΛΑΥΚΟΣ, ΝΗΡΕΥΣ,ΤΡΙΤΩΝ, ΠΡΩΤΕΥΣ που συμμετείχαν στα γεγονότα Κύπρου τo 74 

  1. Γνωρίζουμε στα μέλη της ΕΑΑΝ, τα οποία υπηρετούσαν και επέβαιναν ως πληρώματα των υποβρυχίων ΓΛΑΥΚΟΣ, ΝΗΡΕΥΣ,ΤΡΙΤΩΝ και ΠΡΩΤΕΥΣ, κατά την χρονική περίοδο από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1974, ότι είναι δικαιούχοι χορήγησης της μηνιαίας ισόβιας τιμητικής παροχής του ποσού των διακοσίων ευρώ (200€), σύμφωνα με άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), η οποία επεκτάθηκε και  στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με το Άρθρο 88 του ν. 4864 /2021 (ΦΕΚ A’ 237/2021), καθώς η συμμετοχή των υποβρυχίων, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον θαλάσσιο χώρο της νήσου Κύπρου την  ανωτέρω χρονική περίοδο,  έχει χαρακτηριστεί ως πολεμική.
  2. Η παροχή των 200€ είναι αφορολόγητη, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται στην εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα.
  1. Το δικαίωμα της παροχής διαπιστώνεται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με υποβολή προς το ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής – Τμήμα Πολεμικών Συντάξεων, (Κάνιγγος 29, ΤΚ 106 82 Αθήνα), των παρακάτω δικαιολογητικών:

  α.  Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.

  β.  Αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας που θα κατατίθεται η τιμητική παροχή.

  γ.  «Πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω» το οποίο εκδίδεται από το ΓΕΝ/Β4 (τηλ.210655 1424,1008) κατόπιν αιτήσεως συμφώνα με το συνημμένο υπόδειγμα Παράρτημα «Α» :

  (1)  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gen_b4@navy.mil.gr  ή

  (2)  μέσω Γραφείου Εξυπηρέτησης Κοινού (ΚΕΠ) έξωθεν ΥΕΘΑ ή

  (3) μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Λ. Μεσογείων, 227 – 231, Χολαργός, Τ.Κ. 155 61.

  δ.  Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (πλήρες). Η αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού να γίνεται μετά την παραλαβή του «Πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω» από τις  Στρατολογικές Υπηρεσίες  (ΣΥ) της Περιφέρειας της Χώρας, της οποίας   ενδιαφερόμενος είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Παράρτημα «Β» .

  1. Συνίσταται για υποβοήθηση της διαδικασίας, να αναγράφεται στην αίτηση το χρονικό διάστημα συμμετοχής για κάθε υποβρύχιο κατά την πολεμική περίοδο το 1974 στον θαλάσσιο χώρο της Ν. Κύπρου, όπως παρακάτω:

  Υ/Β  ΓΛΑΥΚΟΣ, από ….20 Ιουλίου 1974…..μέχρι…. 27 Ιουλίου 1974….

  Υ/Β  ΝΗΡΕΥΣ,   από ….20 Ιουλίου 1974…..μέχρι…. 30 Ιουλίου 1974….

  Υ/Β  ΤΡΙΤΩΝ,     από ….11 Αυγούστου 1974…..μέχρι….20 Αυγούστου 1974….

  Υ/Β  ΠΡΩΤΕΥΣ, από ….10  Αυγούστου 1974…..μέχρι….20 Αυγούστου 1974….

   

  *** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της Ανακοίνωσης