Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανάθεση Καθηκόντων Τοπικών Εκπροσώπων ΕΑΑΝ (ΤΕ/ΕΑΑΝ) για την τριετία 2023-2025

    Ενημερωθείτε για την ανάθεση καθηκόντων Τοπικών Εκπροσώπων της ΕΑΑΝ, λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι εκ των μελών της ΕΑΑΝ επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν επιθυμία, χωρίς χρονικό περιορισμό, ως ΤΕ/ΕΑΑΝ, σε περιοχές πού δεν υφίσταται εκπροσώπηση, η οποία θα εξετάζεται κατά περίπτωση.