Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ασφαλιστική Εταιρεία_NN_/ ένα Καινοτόμο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑΣ για τα Μέλη μας

  Το ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας FOR ALL της _ΝΝ_ μπορούν να το αποκτήσουν άτομα 16 έως 80 ετών ακόμα και αν έχουν ιατρικό ιστορικό.
  Με το πρόγραμμα εξασφαλίζετε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας των ακόλουθων κλινικών :

  Ευρωκλινική Αθήνας
  Mediterraneo Hospital Γλυφάδας
  Βιοκλινική Αθηνών και Θεσσαλονίκης
  Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

  Τι σας προσφέρει :
  Νοσοκομειακή κάλυψη ακόμα και αν έχετε επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.
  Διαγνωστικές εξετάσεις.
  Πρόσβαση σε επιπλέον προνόμια από τους παρόχους των υπηρεσιών υγείας με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

  Καλυπτόμενα έξοδα :
  i)Δωμάτιο και τροφή σε Β θέση νοσηλείας(δίκλινο).
  ii)Μονάδα εντατικής θεραπείας(ΜΕΘ)
  iii)Μονάδα αυξημένης φροντίδας.(MAΦ)
  iv)Αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου, θεράποντος ιατρού, λοιπά έξοδα νοσηλείας.

  Ετήσιο όριο κάλυψης :   60.000 €

  Κάλυψη δαπάνης νοσηλείας : 100% μείον 1500€(εκπιπτόμενο ποσό) ανά νοσηλεία .Το ποσό των 1500€ μειώνεται κατά το ποσό της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ.
  Τα έξοδα της νοσηλείας που αφορούν την _ΝΝ_ εξοφλούνται απευθείας στο νοσοκομείο.

  Ημερήσια Νοσηλεία :   Χημειοθεραπείες και Ακτινοθεραπείες χωρίς να αφαιρείται το εκπιπτόμενο ποσό.
  Ενδοσκοπήσεις πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού (περιλαμβανομένης της λήψης βιοψίας και ενδοσκοπικού χειρισμού).

  Χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις:

  • Χειρουργεία για λήψη βιοψιών
  • Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία
  • Ανατάξεις τραυμάτων
  • Μικροεπεμβάσεις για καθαρισμό και συρραφή τραυμάτων
  • Μικροεπεμβάσεις με laser
  • Μικροεπεμβάσεις για την αφαίρεση επιφανειακών δερματικών βλαβών.

  Επείγουσα μεταφορά: Παρέχεται ασθενοφόρο από το συνεργαζόμενο νοσοκομείο για τη μεταφορά σας εντός του νομού όπου βρίσκεται το νοσοκομείο, εφόσον προκύψει ανάγκη νοσηλείας σας και αυτή παρασχεθεί από αυτό.

  Πρωτοβάθμια Περίθαλψη – Περίθαλψη: Ιατρικές επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, με χρέωση €10 ανά επίσκεψη.
  Διαγνωστικές εξετάσεις με χρεώσεις βάσει κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ). Για τις διαγνωστικές εξετάσεις που δε συμπεριλαμβάνονται στον κρατικό τιμοκατάλογο (ΦΕΚ), η χρέωση γίνεται βάσει προνομιακού ιδιωτικού τιμοκατάλογου. Μην ξεχάσετε ότι για τις εξετάσεις, χρειάζεστε παραπεμπτικό από τον γιατρό σας ανάλογης ειδικότητας.
  Σε περίπτωση προσκόμισης έγκυρου και εν ισχύ παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ, οι διαγνωστικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση.

  Όλες οι παραπάνω παροχές προσφέρονται μόνο:
  Στα εξωτερικά ιατρεία της Ευρωκλινικής Αθηνών
  Στο Πολυιατρείο Ευρωκλινική – σημείο Δ.Υ.Ο.
  Στα εξωτερικά ιατρεία της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης.

  **Δεν καλύπτεται το κόστος των φαρμάκων που πιθανώς να χρησιμοποιηθούν.

  Επείγοντα περιστατικά :   Η εταιρία σας καλύπτει δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες γιατρούς και δωρεάν εξετάσεις μέχρι το ποσό των 300€ για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών υγείας(εξαιρούνται φάρμακα και υγειονομικό υλικό).

  Έναρξη νοσοκομειακής κάλυψης :

  • Σε περίπτωση ατυχήματος καλύπτονται τα έξοδα για περιστατικό που οφείλεται σε ατύχημα που θα λάβει χώρα μετά την ολοσχερή εξόφληση της πρώτης δόσης του συνολικού ασφαλίστρου.
  • Σε περίπτωση ασθένειας καλύπτονται περιστατικά έξι μήνες μετά από την αρχική ημερομηνία ασφάλισης του ασφαλισμένου.

  Για οποιαδήποτε διευκρινήσεις, απορίες η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σύμβουλο της εταιρείας

  Μουζάκη Νικόλαο Τηλ : 6979 153053