Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Φορολόγηση Αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία

    Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι σύμφωνα με το Άρθρο 65 του ν.5042/2023 (ΦΕΚ 88Α΄/10-4-2023)
    «Τα αναδρομικά ποσά, τα οποία προκύπτουν από την 1η.1.2021, μετά την κατάργηση των μειώσεων που είχαν επιβληθεί, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Β.3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση, που κατέβαλαν στους μερισματούχους τους, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 5018/2023 (Α’25), φορολογούνται εντός του έτους που καταβάλλονται.
    Κατά την καταβολή τους διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.»

    “ΠΡΟΣΟΧΗ” Αν εντοπίσετε επιπλέον φορολόγηση των ανωτέρω ποσών παρακαλούμε να ενημερώσετε την ΕΑΑΝ.

    *** Για το θέμα αυτό το ΜΤΝ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση την οποία μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ