Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενημέρωση Μελών / Εκλογική Διαδικασία Αναδείξεως ΔΣ/ΕΑΑΝ έτους 2025

  Αγαπητά Μέλη,

  1. Την άνοιξη του 2025 (Μάρτιος), θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 122τβ΄/2019).

  Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί και με τους τρεις τρόπους που προβλέπει η ανωτέρω σχετική ΚΥΑ δηλαδή:

  α. Με ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (φυσική παρουσία σε κάλπη) με επίδειξη της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ ή αστυνομικής ταυτότητας.

  β. Με ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ για την οποία απαιτείται ταυτότητα μέλους της ΕΑΑΝ.

  γ. Με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ όπου απαιτούνται ο αριθμός της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ, ο ατομικός αριθμός μητρώου ΜΤΝ, πέρα των προσωπικών στοιχείων όπως αναγράφονται στην ταυτότητα μέλους της ΕΑΑΝ.

  1. Στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες έχουν εφαρμοστεί και οι τρεις τρόποι ψηφοφορίας με επιτυχία, όμως η εμπειρία έχει δείξει ότι η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ενδείκνυται καθώς:

  α. Για τον/την ΨΗΦΟΦΟΡΟ είναι ταχύτερη, ασφαλέστερη, δεν κουράζει τους ψηφοφόρους με μετακινήσεις, έξοδα και ταλαιπωρία σε αναμονές/ουρές και

  β. Για την ΕΑΑΝ, είναι οικονομικότερη, διότι δεν υπάρχει ανάγκη εξοπλισμού και περιττή γραφειοκρατία (Κάλπες – φάκελοι – ψηφοδέλτια – διαμόρφωση χώρων), δεν υπάρχει ανάγκη για εξεύρεση εθελοντών συναδέλφων και καταπόνηση προσωπικού (εφορευτικές επιτροπές – καταμέτρηση ψήφων) και η εξαγωγή του αποτελέσματος είναι άμεση.

  1. Όσα μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν με ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, θα πρέπει να δηλώσουν-ενημερώσουν έγκαιρα την ΕΑΑΝ, με τα στοιχεία τους και με την ορθή διεύθυνση κατοικίας, για να προετοιμάσουμε/κοστολογήσουμε την παραλαβή φακέλων τα απαιτούμενα (αριθμός φακέλων-ταχυδρομικά έξοδα κ.λπ.), παράλληλα αυτό θα αποφέρει περιορισμό περιττών εξόδων και σπατάλες. Η διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  α. Με e-mail στο ekloges25@eaan.gr ή

  β. Με συστημένη επιστολή στην ΕΑΑΝ (Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού ΤΚ 105 61 ΑΘΗΝΑ).

  γ. Να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα που θα δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.

  1. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, από την επιστολική ψηφοφορία, θα διατεθούν:

  α. Στον παραθερισμό των μελών της ΕΑΑΝ σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία όπου ήδη έχουμε αυξήσει τις θέσεις παραθερισμού το 2024, οι οποίες κατά βάση εξυπηρετούν τα μέλη που διαμένουν μακριά από την Αθήνα και τα διαθέσιμα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ.

  β. Στην πρόνοια και την υγειονομική κάλυψη των μελών μας καθώς και την συμβολή της ΕΑΑΝ στην αγορά ιατρικών μηχανημάτων κ.λπ..

  γ. Στην κάλυψη εξόδων στα έχοντα ανάγκη μέλη μας.

  1. Ο σκοπός της ενημερώσεως αυτής γίνεται, ώστε να αποσταλεί το εκλογικό υλικό και οι φάκελοι που απαιτούνται μόνο στα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με την ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.

  Οι τυχόν επιθυμούντες να ψηφίσουν με ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ καλό είναι να εξετάσουν, αν θα μπορούσαν να ψηφίσουν με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, για δική τους ευκολία αλλά και για τα παραπάνω αναφερόμενα.