Οδηγίες για τους παραθεριστές στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ

Αν δεν εμφανίζεται το έγγραφο, πατήστε F5 ή κάντε επαναφόρτωση της σελίδας.