Εγγραφή Μέλους

Αν είστε ήδη μέλος της ΕΑΑΝ και επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας  σας, κάντε κλικ εδώ. Αν θέλετε πληροφορίες για την εγγραφή νέου μέλους στην ΕΑΑΝ, διαβάστε παρακάτω…

Για να γίνει κάποιος μέλος της ΕΑΑΝ πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες :

  • Απόστρατοι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού
  • Απόστρατοι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος
  • Μέλη των ορφανικών οικογενειών των παραπάνω
  • Απόστρατοι Αξιωματικοί που δεν συμπλήρωσαν τα προβλεπόμενα έτη υπηρεσίας για λήψη συντάξεως (ως προαιρετικά μέλη).

Διαδικασία εγγραφής

Για να εγγραφεί κάποιος στην Ε.Α.Α.Ν. και αφού ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Ταυτοτήτων της Κεντρικής Ε.Α.Α.Ν. 

(Επικοινωνία με το γραφείο Ταυτοτήτων θα γίνεται μέσω e-mail στο taytothtes@eaan.gr

– υπάρχει και η φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ).


τα παρακάτω :

Απαιτούμενα έγγραφα (δικαιολογητικά) για εγγραφή – έκδοση ταυτότητας Ε.Α.Α.Ν.
 (Αποστράτου)
1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (2,5×3 cm) με θερινή στολή στο βαθμό Αποστρατείας
2. Απονομή Μερίσματος από ΜΤΝ
3. Συνταξιοδοτική Πράξη από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
5. Απόσπασμα Μητρώου από ΓΕΝ ή αντίγραφο φύλλου Μητρώου για ΛΣ
6. Αποδεικτικό (πολιτική ταυτότητα ή εξέταση από Νοσοκομείο) Ομάδας Αίματος
7. Αίτηση (υπάρχει στην ΕΑΑΝ) και παρατίθεται εδώ

Απαιτούμενα έγγραφα (δικαιολογητικά) για εγγραφή-έκδοση ταυτότητας Ε.Α.Α.Ν.
για Χήρες ή Ορφανικά Μέλη
1. Απόσπασμα Μητρώου ή αντίγραφο φύλλου Μητρώου Αξιωματικού
2. Συνταξιοδοτική πράξη ή ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως
3. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας αιτούντος
4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (2,5×3 cm)
5. Απονομή Μερίσματος ΜΤΝ.
6 .Αίτηση έκδοσης Ταυτότητας ΕΑΑΝ για Χήρες ή Ορφανικά Μέλη
7.Απαιτούμενη Δήλωση Χήρας ή Ορφανικού Μέλους

(Επικοινωνία με το γραφείο Ταυτοτήτων θα γίνεται μέσω e-mail στο taytothtes@eaan.gr

– υπάρχει και η φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ).