Παραθερισμός

Τα μέλη της Ε.Α.Α.Ν. και τα τέκνα αυτών, έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορα παραθεριστικά κέντρα των Ε.Δ.  όπως ΘΑΝ Αγίας Μαρίνας, Φάροι, ΝΑΣΚΕ, KE/Πόρος αλλά και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις όπως σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία ή Ιδιωτικές Παιδικές Κατασκηνώσεις (για τα παιδιά) με οικονομική συμμετοχή από την Ε.Α.Α.Ν. Επίσης υπάρχει και η διάθεση οικημάτων στο ΘΑΝ Αγίας Μαρίνας κατά την περίοδο του Πάσχα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις επιλογές στο υπο-μενού του “Παραθερισμού” (αριστερή στήλή) ή επικοινωνήστε με την Ε.Α.Α.Ν. μέσω e-mail στο paratherismos@eaan.gr