Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
** Μετά το άνοιγμα της σελίδας του ΕΦΚΑ, επιλέγουμε (δεξιά της σελίδας & κάτω από την ένδειξη ”ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ”)

Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος

και επιλέγουμε ”Είσοδος στην υπηρεσία” (στη δεύτερη ένδειξη, περί το τέλος της σελίδας). Κατόπιν και με τη χρήση των κωδικών του ‘TAXIS’, οδηγούμεθα στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα, από ΙΑΝ 19 και μετά, διότι τα προηγούμενα έτη τα βρίσκουμε στο ΓΛΚ.
*** Προσοχή, εκτός των κωδικών του TAXIS, θα μας ζητηθούν το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ.

[do_widget id=alg_back_button_wp_widget-2]