Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διεύθυνση
Όθωνος Αμαλίας 65 – Πάτρα 26221 (4ος όροφος)

Τηλέφωνο & Fax
+30 2610-271177

E-mail
eaan_patras@yahoo.com

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος, Αντιναύαρχος (Ο) εα Δημήτριος Μποϊλές ΠΝ
Αντιπρόεδρος, Πλοίαρχος εα Δημήτριος Μαντέλης ΠΝ
Μέλος, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δημήτριος Τρασάνης ΠΝ
Μέλος, Πλωτάρχης (Ε) εα Παναγιώτα Μάλλιαρη ΠΝ
Μέλος, Πλωτάρχης ΛΣ εα Ιωάννης Αναστασόπουλος
Αναπληρωματικά Μέλη
Πλοίαρχος ΛΣ εα Βασίλειος Πρέζαλης
Σημαιοφόρος (Ε) εα Νικόλαος Παχής ΠΝ
Ανθυπασπιστής (Ε) εα Τασία Δημητροπούλου ΠΝ