Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διεύθυνση
Όθωνος Αμαλίας 65 – Πάτρα 26221 (4ος όροφος)

Τηλέφωνο & Fax
+30 2610-271177

E-mail
eaan_patras@yahoo.com

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος, Αντιναύαρχος (Ο) εα Δημήτριος Μποϊλές ΠΝ
Αντιπρόεδρος, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δημήτριος Τρασάνης ΠΝ
Μέλος, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Βαϊνάς ΠΝ
Μέλος, Πλωτάρχης ΛΣ εα Ιωάννης Αναστασόπουλος
Μέλος, Ανθυπασπιστής εα (ΔΙΑΧ) Τασία Δημητροπούλου ΠΝ

Αναπληρωματικά Μέλη:
Πλοίαρχος ΛΣ εα Βασίλειος Πρεζαλής
Πλωτάρχης (Ε) εα Παναγιώτα Μάλλιαρη ΠΝ
Ανθυπασπιστής εα (ΔΙΑΧ) Γεωργία Ρετσινά ΠΝ
Ανθυπασπιστής ΛΣ εα Νικόλαος Πλώτας