Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διεύθυνση
28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος 27100

Τηλέφωνο & Fax
+30 2621181023 & 6947779017

E-mail
eaan.pyrgos@gmail.com

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος, Πλοίαρχος (Ε) εα Ζώης Υφαντής ΠΝ
Αντιπρόεδρος, Πλοίαρχος (Ε) εα Αναστάσιος  Αράπογλου ΠΝ
Μέλος, Πλοίαρχος (Ε) εα Άγγελος Μυλωνάς ΠΝ
Μέλος, Πλωτάρχης ΛΣ εα Παναγιώτης Κρουστάλης
Μέλος, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Βλάσης Μπεντεβής ΠΝ

Αναπληρωματικά Μέλη:
Πλοίαρχος (Ε) εα Βασίλειος Μπούτζαρέλης ΠΝ
Πλοίαρχος (Ε) εα Γεώργιος Ραπακούλιας ΠΝ
Ανθυπασπιστής ΛΣ εα Κωνσταντίνος Τριβιζάς