Έφυγαν

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τους πιο πρόσφατα αποβιώσαντες συναδέλφους του ΠΝ και ΛΣ.

Μπορείτε να δείτε σχεδόν πλήρη λίστα από τον Ιανουάριο του 2007 κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Έφυγε ο Αρχιπλοίαρχος (Μ) εα Γεράσιμος Τυπάλδος ΠΝ

22 Νοεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 22α Νοεμβρίου 2020 ο Αρχιπλοίαρχος (Μ) εα Γεράσιμος Τυπάλδος ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποναύαρχος εα Ιωάννης Βουραζέρης ΠΝ

18 Νοεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 18η Νοεμβρίου 2020 ο Υποναύαρχος εα Ιωάννης Βουραζέρης ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Σοφοκλής Σκουλούδης ΠΝ

8 Νοεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 8η Νοεμβρίου 2020 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Σοφοκλής Σκουλούδης ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Βασίλειος Μιχαλόπουλος ΠΝ

7 Νοεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 7η Νοεμβρίου 2020 ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Βασίλειος Μιχαλόπουλος ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλωτάρχης εα & Παλαίμαχος Β’ ΠΠ Βασίλειος Ζήσης ΠΝ

5 Νοεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 5η Νοεμβρίου 2020 ο Πλωτάρχης εα & Παλαίμαχος Β' ΠΠ...

Έφυγε ο Πλωτάρχης ΛΣ εα Ευάγγελος Κόντες

1 Νοεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 1η Νοεμβρίου 2020 ο Πλωτάρχης ΛΣ εα Ευάγγελος Κόντες, γεννηθείς...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Αθανάσιος Γεωργουλάκης ΠΝ

31 Οκτωβρίου 2020

Απεβίωσε την 31η Οκτωβρίου 2020 ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Αθανάσιος Γεωργουλάκης ΠΝ,...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Ευάγγελος Τσάμης ΠΝ

28 Οκτωβρίου 2020

Απεβίωσε την 28η Οκτωβρίου 2020 ο Σημαιοφόρος (Ε) Ευάγγελος Τσάμης ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Ανθυπασπιστής εα Μιχαήλ Κυπριώτης ΠΝ

26 Οκτωβρίου 2020

Απεβίωσε την 26η Οκτωβρίου 2020 ο Ανθυπασπιστής εα Μιχαήλ Κυπριώτης ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Ο) εα Δημήτριος Λαδάς ΠΝ

21 Οκτωβρίου 2020

Απεβίωσε την 21η Οκτωβρίου 2020 ο Πλοίαρχος (Ο) Δημήτριος Λαδάς ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Υποναύαρχος (Ο) εα Αναστάσιος Κρεζίας ΠΝ

14 Οκτωβρίου 2020

Απεβίωσε την 14η Οκτωβρίου 2020 ο Υποναύαρχος (Ο) εα Αναστάσιος Κρεζίας ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Ε) εα Αναστάσιος Ζαφείρης ΠΝ

10 Οκτωβρίου 2020

Απεβίωσε την 10η Οκτωβρίου 2020 ο Πλοίαρχος (Ε) εα Αναστάσιος Ζαφείρης ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλωτάρχης (Ε) εα Νικόλαος Μαυρίδης ΠΝ

22 Σεπτεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 22α Σεπτεμβρίου 2020 ο Πλωτάρχης (Ε) εα Νικόλαος Μαυρίδης ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλωτάρχης (Ε) εα Ευστάθιος Καμπύλης ΠΝ

15 Σεπτεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 15η Σεπτεμβρίου 2020 ο Πλωτάρχης (Ε) εα Ευστάθιος Καμπύλης ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυπασπιστής εα Δημήτριος Μακρογιάννης ΠΝ,

12 Σεπτεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 12η Σεπτεμβρίου 2020 ο Ανθυπασπιστής εα Δημήτριος Μακρογιάννης ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλωτάρχης ΛΣ εα Εμμανουήλ Πάνταλος

12 Σεπτεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 12η Σεπτεμβρίου 2020 ο Πλωτάρχης ΛΣ εα Εμμανουήλ Πάνταλος, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Μ) εα Γεώργιος Παρίσσης ΠΝ

11 Σεπτεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 11η Σεπτεμβρίου 2020 ο Πλοίαρχος (Μ) εα Γεώργιος Παρίσσης ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Ο) εα Μαρίνος Πασπάτης ΠΝ

8 Σεπτεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 8η Σεπτεμβρίου 2020 ο Πλοίαρχος (Ο) εα Μαρίνος Πασπάτης ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Βασίλειος Κωτσάκης ΠΝ

8 Σεπτεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 8η Σεπτεμβρίου 2020 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Βασίλειος Κωτσάκης ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλωτάρχης (Ε) εα Νικόλαος Πολίτης ΠΝ

6 Σεπτεμβρίου 2020

Απεβίωσε την 6η Σεπτεμβρίου 2020 ο Πλωτάρχης (Ε) εα Νικόλαος Πολίτης ΠΝ....