Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έφυγαν

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τους πιο πρόσφατα αποβιώσαντες συναδέλφους του ΠΝ και ΛΣ.

Μπορείτε να δείτε σχεδόν πλήρη λίστα από τον Ιανουάριο του 2007 κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Ε) εα Ταξιάρχης Τσάκωνας ΠΝ

22/05/2022

Απεβίωσε την 22α Μαΐου 2022 ο Πλοίαρχος (Ε) Ταξιάρχης Τσάκωνας ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Γεράσιμος Κουτσογιάννης ΠΝ

16/05/2022

Απεβίωσε την 16η Μαΐου 2022 ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Γεράσιμος Κουτσογιάννης ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ευάγγελος Μπρούπης ΠΝ

13/05/2022

Απεβίωσε την 13η Μαΐου 2022 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ευάγγελος Μπρούπης ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλωτάρχης εα Αθανάσιος Παχής ΠΝ

12/05/2022

Απεβίωσε την 12η Μαΐου 2022 ο Πλωτάρχης εα Αθανάσιος Παχής ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Πολυχρόνης Αγγελονίδης ΠΝ

10/05/2022

Απεβίωσε την 10η Μαΐου 2022 ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Πολυχρόνης Αγγελονίδης ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλοίαρχος ΛΣ εα Βικέντιος Ρώτας

08/05/2022

Απεβίωσε την 8η Μαΐου 2022 ο Πλοίαρχος ΛΣ εα Βικέντιος Ρώτας, γεννηθείς...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Μ) εα Γεώργιος Μάντης ΠΝ

06/05/2022

Απεβίωσε την 6η Μαΐου 2022 ο Σημαιοφόρος (Μ) εα Γεώργιος Μάντης ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλωτάρχης ΛΣ εα Σπυρίδων Ράνης

05/05/2022

Απεβίωσε την 5η Μαΐου 2022 ο Πλωτάρχης ΛΣ εα Σπυρίδων Ράνης, γεννηθείς...

Έφυγε ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ εα Απόστολος Λιούρδης

05/05/2022

Απεβίωσε την 5η Μαΐου 2022 ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ εα Απόστολος Λιούρδης, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλωτάρχης (Ε) εα Ανδρέας Καρύδης ΠΝ

03/05/2022

Απεβίωσε την 3η Μαΐου 2022 ο Πλωτάρχης (Ε) εα Ανδρέας Καρύδης ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιναύαρχος εα Γεώργιος Ροΐδης ΠΝ

03/05/2022

Απεβίωσε την 3η Μαΐου 2022 ο Αντιναύαρχος εα Γεώργιος Ροΐδης ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Τότος ΠΝ

03/05/2022

Απεβίωσε την 3η Μαΐου 2022 ο Πλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Τότος ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Γεώργιος Αλαγιάννης ΠΝ

03/05/2022

Απεβίωσε την 3η Μαΐου 2022 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Γεώργιος Αλαγιάννης ΠΝ,...

Έφυγε η Υποπλοίαρχος ΛΣ εα Αγγελική Χρυσοσπάθη

01/05/2022

Απεβίωσε την 1η Μαΐου 2022 η Υποπλοίαρχος ΛΣ εα Αγγελική Χρυσοσπάθη, γεννηθείσα...

Έφυγε ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Διονύσιος Ταβλάς ΠΝ

28/04/2022

Απεβίωσε την 28η Απριλίου 2022 ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Διονύσιος Ταβλάς ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλοίαρχος ΛΣ εα Εμμανουήλ Βενετσανάκης

23/04/2022

Απεβίωσε την 23η Απριλίου 2022 ο Πλοίαρχος ΛΣ εα Εμμανουήλ Βενετσανάκης, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Ε) εα Φώτιος Κουλαρμάνης ΠΝ

17/04/2022

Απεβίωσε την 17η Απριλίου 2022 ο Πλοίαρχος (Ε) εα Φώτιος Κουλαρμάνης ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Ε) εα Ιωάννης Αδικημενάκης ΠΝ

12/04/2022

Απεβίωσε την 12η Απριλίου 2022 ο Πλοίαρχος (Ε) εα Ιωάννης Αδικημενάκης ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυπασπιστής εα Γεώργιος Καστανιάς ΠΝ

07/04/2022

Απεβίωσε την 7η Απριλίου 2022 ο Ανθυπασπιστής εα Γεώργιος Καστανιάς ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Ανθυπασπιστής ΛΣ εα Σταύρος Ελευθερίου

05/04/2022

Απεβίωσε την 5η Απριλίου 2022 ο Ανθυπασπιστής ΛΣ εα Σταύρος Ελευθερίου, γεννηθείς...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Αθανάσιος Κόττας ΠΝ

04/04/2022

Απεβίωσε την 4η Απριλίου 2022 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Αθανάσιος Κόττας ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυπασπιστής εα Εμμανουήλ Μαυροματάκης ΠΝ

03/04/2022

Απεβίωσε την 3η Απριλίου 2022 ο Ανθυπασπιστής εα Εμμανουήλ Μαυροματάκης ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χαράλαμπος Γιακουμάκης ΠΝ

01/04/2022

Απεβίωσε την 1η Απριλίου 2022 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χαράλαμπος Γιακουμάκης ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Σωτήριος Χατζόβουλος ΠΝ

31/03/2022

Απεβίωσε την 31η Μαρτίου 2022 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Σωτήριος Χατζόβουλος ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλοίαρχος εα Ευστάθιος Κολοκύθας ΠΝ

30/03/2022

Απεβίωσε την 30η Μαρτίου 2022 ο Πλοίαρχος εα Ευστάθιος Κολοκύθας ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Γεώργιος Μπάστας ΠΝ

29/03/2022

Απεβίωσε την 29η Μαρτίου 2022 ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Γεώργιος Μπάστας ΠΝ,...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Δημήτριος Παρίσης ΠΝ

27/03/2022

Απεβίωσε την 27η Μαρτίου 2022 ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Δημήτριος Παρίσης ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ εα Εμμανουήλ Καδιανάκης

26/03/2022

Απεβίωσε την 26η Μαρτίου 2022 ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ εα Εμμανουήλ Καδιανάκης, γεννηθείς...

Έφυγε ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Πέτρος Γουβιώτης ΠΝ

24/03/2022

Απεβίωσε την 24η Μαρτίου 2022 ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Πέτρος Γουβιώτης ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δημήτριος Λεβέντης ΠΝ

24/03/2022

Απεβίωσε την 24η Μαρτίου 2022 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δημήτριος Λεβέντης ΠΝ,...