Έφυγαν

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τους πιο πρόσφατα αποβιώσαντες συναδέλφους του ΠΝ και ΛΣ.

Μπορείτε να δείτε σχεδόν πλήρη λίστα από τον Ιανουάριο του 2007 κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Έφυγε ο Υποναύαρχος εα & Μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΝ, Κωνσταντίνος Ξύτσας ΠΝ

25 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 25η Φεβρουαρίου 2021 ο Υποναύαρχος εα & Μέλος του ΔΣ...

Έφυγε ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Σπυρίδων Γιαννακόπουλος ΠΝ

22 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 22α Φεβρουαρίου 2021 ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Σπυρίδων Γιαννακόπουλος ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Μαυράκης ΠΝ

17 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 17η Φεβρουαρίου 2021 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Μαυράκης ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Αχιλλέας Βουτσάς ΠΝ

13 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 13η Φεβρουαρίου 2021 ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Αχιλλέας Βουτσάς ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποπλοίαρχος (Μ) εα Δημήτριος Καλούλης ΠΝ

12 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 12η Φεβρουαρίου 2021 ο Υποπλοίαρχος (Μ) εα Δημήτριος Καλούλης ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποναύαρχος εα Χρήστος Τοκατλίδης ΠΝ

10 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 10η Φεβρουαρίου 2021 ο Υποναύαρχος εα Χρήστος Τοκατλίδης ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Λάζαρος Σταμπολιάδης ΠΝ

8 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 8η Φεβρουαρίου 2021 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Λάζαρος Σταμπολιάδης ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Σταύρος Αδάμης ΠΝ

7 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 7η Φεβρουαρίου 2021 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Σταύρος Αδάμης ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιναύαρχος εα & Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ Αθανάσιος Οικονόμου ΠΝ

6 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 6η Φεβρουαρίου 2021 ο Αντιναύαρχος εα & Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δημήτριος Παπαδημητρίου ΠΝ

3 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 3η Φεβρουαρίου 2021 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δημήτριος Παπαδημητρίου ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Θωμάς Θεοδωρόπουλος ΠΝ

2 Φεβρουαρίου 2021

Απεβίωσε την 2α Φεβρουαρίου 2021 ο Υποπλοίαρχος (Ε) Θωμάς Θεοδωρόπουλος ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Αγγελής Κορρός ΠΝ

31 Ιανουαρίου 2021

Απεβίωσε την 31η Ιανουαρίου 2021 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Αγγελής Κορρός ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Κουλέτσης ΠΝ

28 Ιανουαρίου 2021

Απεβίωσε την 28η Ιανουαρίου 2021 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Κουλέτσης ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Σοφοκλής Κοζακίδης ΠΝ

27 Ιανουαρίου 2021

Απεβίωσε την 27η Ιανουαρίου 2021 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Σοφοκλής Κοζακίδης ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δημήτριος Τόγκας ΠΝ ς

27 Ιανουαρίου 2021

Απεβίωσε την 27η Ιανουαρίου 2021 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δημήτριος Τόγκας ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποναύαρχος (Μ) εα Ιωάννης Μπουλούκος ΠΝ

24 Ιανουαρίου 2021

Απεβίωσε την 24η Ιανουαρίου 2021 ο Υποναύαρχος (Μ) εα Ιωάννης Μπουλούκος ΠΝ,...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Ιωάννης Πάνος ΠΝ

23 Ιανουαρίου 2021

Απεβίωσε την 23η Ιανουαρίου 2021 ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Ιωάννης Πάνος ΠΝ,...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Νικόλαος Παπαχαραλάμπους ΠΝ

18 Ιανουαρίου 2021

Απεβίωσε την 18η Ιανουαρίου 2021 ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Νικόλαος Παπαχαραλάμπους ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Καλαμπόκης ΠΝ

16 Ιανουαρίου 2021

Απεβίωσε την 16η Ιανουαρίου 2021 ο Πλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Καλαμπόκης ΠΝ,...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Χρήστος Λαϊβεράς ΠΝ

16 Ιανουαρίου 2021

Απεβίωσε την 16η Ιανουαρίου 2021 ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Χρήστος Λαϊβεράς ΠΝ,...