Έφυγαν

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τους πιο πρόσφατα αποβιώσαντες συναδέλφους του ΠΝ και ΛΣ.

Μπορείτε να δείτε σχεδόν πλήρη λίστα από τον Ιανουάριο του 2007 κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Έφυγε ο Υποναύαρχος εα Γεώργιος Ροζάκης ΠΝ

22/06/2021

Απεβίωσε την 22α Ιουνίου 2021 ο Υποναύαρχος εα Γεώργιος Ροζάκης ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλοίαρχος εα Αντώνιος Μαυρομμάτης ΠΝ

17/06/2021

Απεβίωσε την 17η Ιουνίου 2021 ο Πλοίαρχος εα Αντώνιος Μαυρομμάτης ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Αντιναύαρχος εα Αθανάσιος Γιαννακόπουλος ΠΝ

10/06/2021

Απεβίωσε την 10η Ιουνίου 2021 ο Αντιναύαρχος εα Αθανάσιος Γιαννακόπουλος ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλωτάρχης (Ε) εα Ευάγγελος Τριαντάφυλλος ΠΝ

31/05/2021

Απεβίωσε την 31η Μαΐου 2021 ο Πλωτάρχης (Ε) εα Ευάγγελος Τριαντάφυλλος ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Γεώργιος Καραμπατσώλης ΠΝ

29/05/2021

Απεβίωσε την 29η Μαΐου 2021 ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Γεώργιος Καραμπατσώλης ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποναύαρχος (Μ) εα Γεώργιος Σκλιβάνος ΠΝ

23/05/2021

Απεβίωσε την 23η Μαΐου 2021 ο Υποναύαρχος (Μ) εα Γεώργιος Σκλιβάνος ΠΝ,...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) Γεώργιος Βροντής ΠΝ

21/05/2021

Απεβίωσε την 23η Μαΐου 2021 ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Γεώργιος Βροντής ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλωτάρχης (Ε) εα Ανέστης Μιχαηλίδης ΠΝ

21/05/2021

Απεβίωσε την 21η Μαΐου 2021 ο Πλωτάρχης (Ε) εα Ανέστης Μιχαηλίδης ΠΝ,...

Έφυγε ο Αρχιπλοίαρχος εα Παναγιώτης Ευσταθίου ΠΝ

19/05/2021

Απεβίωσε την 19η Μαΐου 2021 ο Αρχιπλοίαρχος εα Παναγιώτης Ευσταθίου ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλωτάρχης (Ε) εα Κωνσταντίνος Τζαννής ΠΝ

19/05/2021

Απεβίωσε την 19η Μαΐου 2021 ο Πλωτάρχης (Ε) εα Κωνσταντίνος Τζαννής ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Παναγιώτης Κάννος ΠΝ

11/05/2021

Απεβίωσε την 11η Μαΐου 2021 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Παναγιώτης Κάννος ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυπασπιστής εα Αναστάσιος Κάτσουλας ΠΝ

02/05/2021

Απεβίωσε την 2α Μαΐου 2021 ο Ανθυπασπιστής εα Αναστάσιος Κάτσουλας ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλωτάρχης (Ε) εα Κωνσταντίνος Κατσίκης ΠΝ

24/04/2021

Απεβίωσε την 24η Απριλίου 2021 ο Πλωτάρχης (Ε) εα Κωνσταντίνος Κατσίκης ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Αγησίλαος Κοντούλης ΠΝ

22/04/2021

Απεβίωσε την 22α Απριλίου 2021 ο Υποπλοίαρχος (Ε) εα Αγησίλαος Κοντούλης ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ο) εα Παναγιώτης Καλλέργης ΠΝ

20/04/2021

Απεβίωσε την 20η Απριλίου 2021 ο Αντιπλοίαρχος (Ο) εα Παναγιώτης Καλλέργης ΠΝ,...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Νικόλαος Χριστοφόρου ΠΝ

16/04/2021

Απεβίωσε την 16η Απριλίου 2021 ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Νικόλαος Χριστοφόρου ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποναύαρχος (Ο) εα Γεώργιος Δέδες ΠΝ

16/04/2021

Απεβίωσε την 16η Απριλίου 2021 ο Υποναύαρχος (Ο) εα Γεώργιος Δέδες ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποναύαρχος (Ο) εα Παναγιώτης Χριστόπουλος ΠΝ

13/04/2021

Απεβίωσε την 13η Απριλίου 2021 ο Υποναύαρχος (Ο) εα Παναγιώτης Χριστόπουλος ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποναύαρχος (ΥΙ) εα Σόλων Μαλλιαράκης ΠΝ

07/04/2021

Απεβίωσε την 7η Απριλίου 2021 ο Υποναύαρχος (ΥΙ) εα Σόλων Μαλλιαράκης ΠΝ,...

Έφυγε ο Υποναύαρχος (Μ) εα Νικόλαος-Γεράσιμος Νικολαΐδης ΠΝ

04/04/2021

Απεβίωσε την 4η Απριλίου 2021 ο Υποναύαρχος (Μ) εα Νικόλαος-Γεράσιμος Νικολαΐδης ΠΝ,...