Έφυγαν

Έφυγε ο Πλωτάρχης (Ε) εα Ευστάθιος Καμπύλης ΠΝ

Απεβίωσε την 15η Σεπτεμβρίου 2020 ο Πλωτάρχης (Ε) εα Ευστάθιος Καμπύλης ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυπασπιστής εα Δημήτριος Μακρογιάννης ΠΝ,

Απεβίωσε την 12η Σεπτεμβρίου 2020 ο Ανθυπασπιστής εα Δημήτριος Μακρογιάννης ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Ο) εα Μαρίνος Πασπάτης ΠΝ

Απεβίωσε την 8η Σεπτεμβρίου 2020 ο Πλοίαρχος (Ο) εα Μαρίνος Πασπάτης ΠΝ,...

Έφυγε ο Πλωτάρχης ΛΣ εα Εμμανουήλ Πάνταλος

Απεβίωσε την 12η Σεπτεμβρίου 2020 ο Πλωτάρχης ΛΣ εα Εμμανουήλ Πάνταλος, γεννηθείς...

Έφυγε ο Πλοίαρχος (Μ) εα Γεώργιος Παρίσσης ΠΝ

Απεβίωσε την 11η Σεπτεμβρίου 2020 ο Πλοίαρχος (Μ) εα Γεώργιος Παρίσσης ΠΝ,...

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Βασίλειος Κωτσάκης ΠΝ

Απεβίωσε την 8η Σεπτεμβρίου 2020 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Βασίλειος Κωτσάκης ΠΝ,...

Έφυγε ο Αντιναύαρχος εα Γεώργιος Μόραλης ΠΝ, Παλαίμαχος Β’ ΠΠ & Επίτιμος Διοικητής Στόλου

Απεβίωσε την 29η Αυγούστου 2020 ο Αντιναύαρχος εα Γεώργιος Μόραλης ΠΝ, Παλαίμαχος...

Εφυγε ο Πλοίαρχος (Ε) ε.α Ε.Σκυλάκης Π.Ν

Απεβίωσε την 14 Αυγούστου 2020 ο Πλοίαρχος (Ε) ε.α Ε.Σκυλάκης Π.Ν του...

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Π.Ν

Απεβίωσε την 23 Αυγούστου 2020 o Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Π.Ν,...

Έφυγε ο Υποναύαρχος εα Νικόλαος Καράκαλος ΠΝ

Απεβίωσε την 22α Αυγούστου 2020 ο Υποναύαρχος εα Νικόλαος Καράκαλος ΠΝ, γεννηθείς...

Έφυγε ο Αντιναύαρχος (Μ) εα Δημήτριος Κουράκος ΠΝ

Απεβίωσε την 16η Αυγούστου 2020 ο Αντιναύαρχος (Μ) εα Δημήτριος Κουράκος ΠΝ,...

Έφυγε ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Ιωάννης Διαμάντης ΠΝ

Απεβίωσε την 17η Αυγούστου 2020 ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Ιωάννης Διαμάντης ΠΝ,...