Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Ε.Α.Α.Ν. διοικείται από το 11μελές Δ.Σ. της με τριετή θητεία, που εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Η εκλογή του Δ.Σ γίνεται με ψηφοφορία στην οποία δύνανται να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ΕΑΑΝ.

Κατωτέρω γνωρίζεται η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Α.Α.Ν. (κατά σειρά ψηφοδελτίου) που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 20ης Μαρτίου 2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα νόμιμα από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας (Ημερομηνία συγκρότησης Νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ 20.06.2022):

Αντιναύαρχος ΠΝ εα Θ. Γερούκης, Πρόεδρος
Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Ε. Αναγνωστάκης, Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σπ. Περβαινάς, Αντιπρόεδρος
Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα Δ. Λαγαρίας, Μέλος
Αντιναύαρχος (Μ) ΠΝ εα Κ. Μανωλιουδάκης, Μέλος
Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ εα Στ. Μάρκου, Μέλος
Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ εα Θ. Γρίβας, Μέλος
Ναύαρχος ΛΣ εα Θ. Φουστάνος, Μέλος
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ εα Π. Σταμάτης, Μέλος
Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Γρ. Γεωργακόπουλος, Μέλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Ι. Γαρείος, Μέλος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

*** Υποναύαρχος ΠΝ εα Σ. Κωνσταντινίδης, Αναπληρωματικό Μέλος (Μάχιμοι)
Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ εα Π. Μαυραγάνης, Αναπληρωματικό Μέλος (Μηχανικοί)
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Δ. Δέδης, Αναπληρωματικό Μέλος (Ειδικοτήτων)

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και λήγει την 20-3-2025.

Για να δείτε έγγραφα και ανακοινώσεις που αφορούν τις Εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Κάντε κλίκ ΕΔΩ