Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ιδρύθηκε το 1972, με το Ν.Δ.1171 πού κατήργησε τον μέχρι τότε υφιστάμενο “Σύνδεσμον Αποστράτων Αξιωματικών ΒΝ.”. Διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους για τα ΝΠΔΔ. Τα μέλη της ΕΑΑΝ σήμερα υπερβαίνουν τα 14.500 και αποτελούνται από τους Απόστρατους Αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος και τις ορφανικές οικογένειες αυτών (χήρες – ορφανά). Δύνανται επίσης να καταστούν προαιρετικά μέλη (κατόπιν αιτήσεώς των και εγκρίσεως του ΔΣ), Απόστρατοι Αξιωματικοί που δεν συμπλήρωσαν τα προβλεπόμενα έτη υπηρεσίας για λήψη συντάξεως.
Για ενημέρωση όσων επιθυμούν να καταθέσουν χρήματα υπέρ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΑΑΝ, ο λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα είναι: ΙΒΑΝ 5001100800000008054513703