Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οι αιτήσεις Παραθερισμού θα καταχωρούνται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής ψηφιακής εφαρμογής.
Για το 2023 η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από 03/4/2023 έως 5 Μαΐου 2023

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η αίτηση καταχωρείται αυτόματα και ΔΕΝ χρειάζεται να αποστείλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή.

Στο υποσέλιδο της εφαρμογής καταχώρησης των αιτήσεων  (κάτω δεξιά στην οθόνη) υπάρχει και η επιλογή “ΟΔΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ”.
-Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης διότι εκεί θα βρείτε οδηγίες για την είσοδο στην εφαρμογή, την συμπλήρωση της αίτησης, τον έλεγχο καταχώρησης της αλλά και την αποστολή των λοιπών πιστοποιητικών. Επίσης υπάρχουν στοιχεία για τον υπολογισμό των μορίων αλλά και την μέθοδο επιλογής.

Στο τέλος αυτής της σελίδας θα βρείτε όλους τους απαραίτητους συνδέσμους για την εφαρμογή καταχώρησης της αίτησης και λοιπά βοηθητικά στοιχεία.

 – Υπεύθυνες δηλώσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (δικαιολογητικά για ΑμΕΑ, πολυτέκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και πιστοποιητικά σπουδών) θα αποστέλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο paratherismos@eaan.gr.

– Διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η εκ νέου αποστολή δικαιολογητικών για την κατηγορία των ΑμΕΑ, εφόσον έχουν υποβληθεί και εγκριθεί στο παρελθόν (μετά το 2014).

-Τα πιστοποιητικά σπουδών που θα αποσταλούν να είναι πρόσφατα (δηλαδή για το σχολικό έτος που καλύπτει το έτος παραθερισμού – πχ για το 2023 να έχει εκδοθεί από 01 Σεπ 2022  και έως την λήξη υποβολής των αιτήσεων). Πιστοποιητικά σπουδών προηγουμένων ετών δεν θα προσμετρήσουν

 – Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ανωτέρω δικαιολογητικών: 
      5 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59.

– Τα e-mails που αφορούν στην αποστολή δικαιολογητικών για τον παραθερισμό, θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ στη διεύθυνση paratherismos@eaan.gr και στο θέμα να γράφετε την κατηγορία πχ Πολύτεκνος.

-Αν αποστείλετε e-mail στο  paratherismos@eaan.gr, το σύστημα για δική σας επιβεβαίωση, θα σας επιστρέψει e-mail ότι το μήνυμά σας έχει παραληφθεί.3

-ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ-

– Η επικοινωνία σας με την Ε.Α.Α.Ν. και για θέματα Παραθερισμού 2023 μπορεί να γίνεται MONO μέσω e-mail στη διεύθυνση paratherismos@eaan.gr    (Θα απαντηθούν όλα τα e-mail)
-Μην προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με άλλον τρόπο καθώς αυτό δεν θα είναι εφικτό.
-Επίσης τυχόν ανακοινώσεις θα αναρτώνται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Ν.

Αν αποστείλετε τα e-mail που αφορούν ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ  σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Α.Α.Ν., πιθανόν να παραβλεφθεί ή να μην γίνει αντιληπτό.

– Για να μεταβείτε στην Εφαρμογή Καταχώρησης Αίτησης  Παραθερισμού
κάντε κλικ εδώ

– Για να διαβάσετε τις “Οδηγίες Χρήσης” της εφαρμογής
κάντε κλικ εδώ