Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παραθερισμός (Καλοκαιρινές Διακοπές)

Για την συμμετοχή στις καλοκαιρινές διακοπές οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση (μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει εκπονηθεί από την Ε.Α.Α.Ν. για αυτό το σκοπό), όπου αφού συμπληρώσουν την επιθυμία τους, συμμετέχουν σε επιλογική διαδικασία, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν αλλά και το ιστορικό παραθερισμού που έχουν.
Λεπτομέρειες στον κανονισμό παραθερισμού.

 Παιδικές Κατασκηνώσεις

Τα τέκνα των μελών ηλικίας από επτά (7) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων.
Οι γονείς μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν την παιδική κατασκήνωση της προτιμήσεώς τους, που λειτουργεί νόμιμα στην ημεδαπή.

 Πάσχα στο ΘΑΝ Αγίας Μαρίνας κλπ

Για την περίοδο εορτασμού του Πάσχα, δείτε σχετικές ανακοινώσεις στην αντίστοιχη επιλογή “Παραθερισμός Πάσχα” στο υπομενού της σελίδας.