Προσωπικό-Διοίκηση-Οργάνωση

Η Ε.Α.Α.Ν. διοικείται από το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπεί ο Πρόεδρος.
Για την λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Α.Α.Ν. χρησιμοποιείται  στρατιωτικό προσωπικό εκ του Π.Ν. και του Λ.Σ., σε περιορισμένο αριθμό.  Πολιτικό προσωπικό δύναται να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου. Τα οικονομικά όμως δεν της επιτρέπουν την πρόσληψη πέραν των δύο υπαλλήλων, ενός διοικητικού και ενός αορίστου χρόνου εργασίας για καθαρισμούς και λειτουργία του εντευκτηρίου και καθαρισμών χώρων της.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ενισχύει την Ε.Α.Α.Ν., με προσωπικό.

Το ανωτέρω μόνιμο προσωπικό συνεπικουρείται με εθελοντική εργασία των Αποστράτων και των μελών του Δ.Σ.

Για νομοθετικά θέματα, μισθώσεις, δικαστικές προσφυγές κ.λ.π., προσλαμβάνεται  δικηγόρος επί αμοιβή.

Για την τήρηση του μητρώου της, η Ε.Α.Α.Ν., έχει αναπτύξει πλήρες μηχανογραφικό σύστημα που της επιτρέπει τη συνεχή ενημέρωση του μητρώου της, με αυτόματη έκδοση ταυτοτήτων, σειράς προτεραιότητας στο Θ.Α.Ν., έκδοση στατιστικών στοιχείων, ταχυδρόμηση χιλιάδων αντιτύπων του περιοδικού της, των διαφόρων ανακοινώσεων κ.λ.π.

Εκτός των άλλων η Ε.Α.Α.Ν.  διαθέτει σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο, σύνδεση με το Διεθνές Διαδίκτυο “Internet “αλλά και δική της παρουσία σε αυτό μέσω της ιστοσελίδας της για ενημέρωση και  ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της, για θέματα Αποστράτων, ιστορικών αναδρομών, κοινών εκδηλώσεων κλπ.

Κατωτέρω γνωρίζεται η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Α.Α.Ν. (κατά σειρά ψηφοδελτίου) που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα νόμιμα από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας (Ημερομηνία συγκρότησης Νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ 20.06.2019):

Αντιναύαρχος ΠΝ εα Θ. Γερούκης, Πρόεδρος
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σπ. Περβαινάς, Αντιπρόεδρος
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Φ. Κωτσής, Μέλος
Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα Δ. Λαγαρίας, Μέλος
Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ εα Π. Μαυραγάνης, Μέλος
Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ εα Ν. Τσαπράζης, Μέλος
Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ εα Θ. Γρίβας, Μέλος
Ναύαρχος ΛΣ εα Θ. Φουστάνος, Μέλος
Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Χ. Αϊδίνης, Μέλος
Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Ε. Αναγνωστάκης, Μέλος
Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Γρ. Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

*** Υποναύαρχος ΠΝ εα Σ. Κωνσταντινίδης, Αναπληρωματικό Μέλος

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και λήγει την 20-6-2022.

Άλλα καθήκοντα

Ανάθεση καθηκόντων σε μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑΝ ή μέλη της ΕΑΑΝ, για τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι»

Το νέο ΔΣ/ΕΑΑΝ που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 20ης Μαρτίου 2016 επί τριετή θητεία, με απόφαση ΥΕΘΑ, προβαίνει στην ανασύσταση της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού της ΕΑΑΝ «Θαλασσινοί Απόηχοι» (ύλη-διεκπεραίωση κ.λπ.), από μέλη Δ.Σ./ΕΑΑΝ και εθελοντικά μέλη της ΕΑΑΝ, ως κάτωθι:

Εκδότης-Διευθυντής:
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Θ. Γερούκης, Πρόεδρος

Συντηρητής Ιστοσελίδας:
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Θ. Γερούκης
Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ εα Γ. Κουτσούκος

 

*** Δείτε τον Κανονισμό Οργανώσεως & Λειτουργίας (ΚΟΛ) Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού