Προσωπικό-Διοίκηση-Οργάνωση

Η Ε.Α.Α.Ν. διοικείται από το 11μελές Δ.Σ. της που εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Για την λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Α.Α.Ν. χρησιμοποιείται τόσο πολιτικό όσο και στρατιωτικό προσωπικό εκ του Π.Ν. και του Λ.Σ., σε πολύ περιορισμένο αριθμό. Το πολιτικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου. Με τις νέες τροποποιήσεις των σχετικών νόμων η πρόσληψη του πολιτικού προσωπικού είναι δυσχερέστατη. Επίσης τα οικονομικά της Ε.Α.Α.Ν. δεν της επιτρέπουν την πρόσληψη πέραν των δύο υπαλλήλων, ενός διοικητικού και ενός αορίστου χρόνου εργασίας για καθαρισμούς εντευκτηρίου και γραφείων ως και λειτουργία του εντευκτηρίου της.
Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ενισχύει την Ε.Α.Α.Ν., με ελάχιστο δυστυχώς προσωπικό, αποτελούμενο από ένα Αξιωματικό (Διαχ), 1-2 ναύτες και 1-2 Εθελόντριες πενταετούς θητείας.
Το ανωτέρω μόνιμο προσωπικό συνεπικουρείται με εθελοντική εργασία των Αποστράτων και των μελών του Δ.Σ.
Για νομοθετικά θέματα, μισθώσεις, δικαστικές προσφυγές κ.λ.π., προσλαμβάνεται κατά περιόδους δικηγόρος επί αμοιβή των παρεχομένων υπηρεσιών του.
Για την οικονομικότερη, την πλέον ταχύτερη και ακριβέστερη τήρηση του μητρώου της, η Ε.Α.Α.Ν., έχει αναπτύξει πλήρες μηχανογραφικό σύστημα που της επιτρέπει τη συνεχή ενημέρωση του μητρώου της, με αυτόματη έκδοση ταυτοτήτων, σειράς προτεραιότητας στο Θ.Α.Ν., έκδοση στατιστικών στοιχείων, ταχυδρόμηση χιλιάδων αντιτύπων του περιοδικού της, των διαφόρων ανακοινώσεων κ.λ.π. Εκτός των πλέον σύγχρονων μέσων επικοινωνίας της, εντός και εκτός της Ε.Α.Α.Ν. (τηλεφ. κέντρο, fax κλπ), διαθέτει επίσης σύνδεση με το Διεθνές Διαδίκτυο Internet αλλά και δική της παρουσία σε αυτό προκειμένου για την ανταλλαγή απόψεων με όλον τον κόσμο, σε θέματα Αποστράτων, ιστορικών αναδρομών, κοινών εκδηλώσεων κλπ.

Κατωτέρω γνωρίζεται η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Α.Α.Ν. (κατά σειρά ψηφοδελτίου) που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα νόμιμα από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας (Ημερομηνία συγκρότησης Νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ 20.06.2019):

Αντιναύαρχος ΠΝ εα Θ. Γερούκης, Πρόεδρος
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σπ. Περβαινάς, Αντιπρόεδρος
Υποναύαρχος ΠΝ εα Κ. Ξύτσας, Μέλος
Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα Δ. Λαγαρίας, Μέλος
Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ εα Π. Μαυραγάνης, Μέλος
Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ εα Ν. Τσαπράζης, Μέλος
Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ εα Θ. Γρίβας, Μέλος
Ναύαρχος ΛΣ εα Θ. Φουστάνος, Μέλος
Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Χ. Αϊδίνης, Μέλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Ε. Αναγνωστάκης, Μέλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Γρ. Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και λήγει την 20-6-2022.

Άλλα καθήκοντα

Ανάθεση καθηκόντων σε μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑΝ ή μέλη της ΕΑΑΝ, για τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι»

Το νέο ΔΣ/ΕΑΑΝ που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 20ης Μαρτίου 2016 επί τριετή θητεία, με απόφαση ΥΕΘΑ, προβαίνει στην ανασύσταση της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού της ΕΑΑΝ «Θαλασσινοί Απόηχοι» (ύλη-διεκπεραίωση κ.λπ.), από μέλη Δ.Σ./ΕΑΑΝ και εθελοντικά μέλη της ΕΑΑΝ, ως κάτωθι:

Εκδότης-Διευθυντής:
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Θ. Γερούκης, Πρόεδρος

Συντηρητής Ιστοσελίδας:
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Θ. Γερούκης
Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ εα Γ. Κουτσούκος