Έφυγε ο Ανθυπασπιστής εα Δημήτριος Μακρογιάννης ΠΝ,

Απεβίωσε την 12η Σεπτεμβρίου 2020 ο Ανθυπασπιστής εα Δημήτριος Μακρογιάννης ΠΝ, γεννηθείς το 1958. Η Νεκρώσιμη Ακολουθία θα τελεσθεί με μέριμνα των οικείων του.