Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

΄Οροι – Προϋποθέσεις Επισκεπτών Ιστοσελίδας ΕΑΑΝ (www.eaan.gr)

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ TA ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΑΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ  ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ eaan.gr (θα αναφέρεται σαν “Ιστότοπος”), που ανήκει στην ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (θα αναφέρεται σαν  «ΕΑΑΝ»).

  Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο, ή τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Αυτή (η Υπηρεσία) αναγνωρίζετε ότι παρέχεται «ως έχει».

  Γενικά

  Ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστοτόπου προβαίνει στην χρήση αυτού με δικά του μέσα και εξοπλισμό για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Επίσης ο Ιστότοπος «εν τη γενέσει του» δεν έχει και δεν μεταδίδει ιούς και για αυτό έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ελέγχου.

  Η ΕΑΑΝ διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης πληροφοριών, όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή και μόνο οι οριστικές τροποποιήσεις θα επιδέχονται σχόλια εάν υπάρχουν. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις τακτικά. Η χρήση του Ιστοτόπου ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον Ιστότοπο πληροφορίας/υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και
  Εάν δεν συμφωνείτε και με τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των πάσης φύσεως θεμάτων από την ΕΑΑΝ, να προβείτε στην ενημέρωσή μας.

  Για την χρήση του Ιστοτόπου ζητείται από τον επισκέπτη/χρήστη η αποδοχή των cookies και για την συνέχιση πλοήγησης στον Ιστότοπο, ο επισκέπτης οφείλει να αποδεχθεί τα cookies (τα cookies μεταφέρουν διάφορες πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα ή μη. Ενημερωθείτε σχετικά στο διαδίκτυο). Η μη αποδοχή της χρήσης των cookies μπορεί να σημαίνει και την διακοπή της πλοήγησης στον Ιστότοπο της ΕΑΑΝ.

  Περιεχόμενο Ιστοτόπου

  Στον Ιστότοπο της ΕΑΑΝ αναρτώνται  θέματα που μπορεί να είναι γενικού περιεχομένου ή να έχουν πληροφορίες που αφορούν οικονομικά, πολιτιστικά, εθνικά, στρατιωτικά, ιστορικά και άλλα θέματα. Επίσης μπορεί να υπάρχουν και πληροφορίες που μπορεί να έχουν αντληθεί από άλλες πηγές και να αναρτώνται για την ενημέρωση των μελών ή επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΑΝ είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αλλά όχι και για την ακρίβεια του αναρτώμενου υλικού. Έτσι οι επισκέπτες οφείλουν να εξακριβώνουν ή να φιλτράρουν την ακρίβεια και ισχύ των αναφερομένων.

  Πνευματική Ιδιοκτησία-Περιορισμοί

  Το σύνολο του περιεχομένου του Iστοτόπου, δηλαδή το σύνολο των πρωτογενών κειμένων (άρθρα, έγγραφα και όχι αναπαραγόμενες πληροφορίες) συμπεριλαμβανόμενων των φωτογραφιών, video κλπ καθώς και τυχόν εμπορικά σήματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους.

  Ως εκ τούτου η ΕΑΑΝ επιφυλάσσεται  για παν νόμιμο δικαίωμά της σε τυχόν χρήση ή αναπαραγωγή τέτοιου υλικού- εκτός εάν υπάρχει ειδική, γραπτή άδεια  ή αναφέρεται ρητά ότι το υλικό έχει αντληθεί από τον Ιστότοπο της ΕΑΑΝ.
  Σε περίπτωση χρήσης τέτοιου υλικού ως προϊόν εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) θίγει άμεσα τα πνευματικά δικαιώματα της ΕΑΑΝ  και η ΕΑΑΝ μπορεί να στραφεί κατά παντός υπευθύνου προς αποζημίωση της υλικής βλάβης ή την αποκατάσταση της ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας της.

  Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου προσφέρεται για προσωπική – μη εμπορική χρήση για προσωπικό όφελος των επισκεπτών / χρηστών και γι αυτό :

  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ελεύθερα η αντιγραφή ή λήψη του περιεχομένου για προσωπική χρήση.

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά η χρησιμοποίηση της Υπηρεσίας για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή σκοπούς που δε συνάδουν με τους παρόντες Όρους – Πολιτική Απορρήτου (εμπόριο, ιδιοτελείς σκοπούς, αντιδικίες, ανήθικες ενέργειες ή προϊόντα απάτης).

  Αποστολή υλικού προς τον «Ιστότοπο»

  Εάν αναρτηθεί από τον Ιστότοπο κάποιο κείμενο, άρθρο και γενικά περιεχόμενο που έχει εκπονηθεί από μέλος της ΕΑΑΝ ή κάποιον τρίτο, αυτό αμέσως καλύπτεται από τα παραπάνω αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΑΝ θα κάνει μνεία του συγγραφέως ή δημιουργού του περιεχομένου, αλλά έχει το δικαίωμα να διαχειριστεί το περιεχόμενο με κάθε νόμιμο τρόπο.
  Επίσης επιτρέπεται σε κάθε άλλον χρήστη η πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Με την αποστολή του πιο πάνω υλικού, ο δημιουργός αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου, ότι δεν προσβάλει και δεν θίγει πρόσωπα και ηθικές αξίες και ότι το αποστελλόμενο υλικό δεν αντιτίθεται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών ή άλλων παραβάσεων, η ΕΑΑΝ δεν έχει υποχρέωση να ελέγξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, και ο δημιουργός του περιεχομένου-υλικού είναι ο μόνος νομικά και ποινικά υπόλογος. Έτσι αν και υπάρχει σχετικός έλεγχος, η ΕΑΑΝ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε τέτοια περίπτωση, η ΕΑΑΝ επιφυλάσσεται για παν νόμιμο δικαίωμά της κατά παντός υπευθύνου.

  Όταν κάποιος αποστέλλει στην ΕΑΑΝ υλικό για ανάρτηση στον Ιστότοπο ή σε τυχόν Έντυπα που περιοδικά εκδίδει, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, αποστέλλοντας δε τέτοιο υλικό δηλώνει αυτεπάγγελτα και εγγυάται ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο του.

  Σχόλια-Παράπονα

  Η ΕΑΑΝ επιδέχεται και επιθυμεί τα σχόλια και την «Καλοπροαίρετη» κριτική με σκοπό την βελτίωση των αναρτώμενων στοιχείων, πληροφοριών και άρθρων, καθώς και την πληροφόρηση των μελών και των ενδιαφερομένων στα διάφορα καλυπτόμενα θέματα όπως κοινωνικά, οικονομικά, στρατιωτικά, εθνικά, θέματα παραθερισμού, ΘΑΝ, ΠΟΝ κλπ.

  Επιφυλάσσεται για πάν νόμιμο δικαίωμα παντός εμπλεκομένου με την διοίκηση και υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΑΑΝ, σε περίπτωση κακοπροαίρετης, ανήθικης, υβριστικής ή προμελετημένης συμπεριφοράς που σκοπό έχει να θίξει την εύρυθμη λειτουργία της ΕΑΑΝ ή να προκαλέσει θετική προσέγγιση προς κάποιο σκοπό ή τρίτο.

  Αν κάποιος επισκέπτης ή μέλος της ΕΑΑΝ πιστεύει ότι θίγεται από αναρτημένα κείμενα στον Ιστότοπο, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την ΕΑΑΝ και να περιμένει 15 εργάσιμες ημέρες ώστε η ΕΑΑΝ να εξετάσει, να διευθετήσει  το θέμα και να του απαντήσει σχετικά.

  Εγγραφή μέλους / Ψηφιακές διευκολύνσεις/ Προσωπικά δεδομένα

  Η ΕΑΑΝ   στα   πλαίσια    εκμετάλλευσης    της   ψηφιακής  τεχνολογίας   και  με  σκοπό  να διευκολύνει τα μέλη και τους επισκέπτες της, έχει αναπτύξει μηχανογραφικές εφαρμογές και συνεχώς σχεδιάζει νέες μεθόδους, για ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση και  ενημέρωση των  μελών της.
  Στα πλαίσια των παραπάνω συλλέγονται διάφορες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα των μελών της τα οποία είναι απαραίτητα για τις διάφορες εσωτερικές διαδικασίες.

  Η ΕΑΑΝ διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά GDPR αλλά και τα αναφερόμενα στην Ελληνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών είναι ασφαλισμένα από εξωτερικές προσβάσεις, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και ανάγκες της ΕΑΑΝ, για επικοινωνία με τα μέλη της και δεν θα διατεθούν σε τρίτους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Εξαίρεση αποτελεί η διάθεσή τους για διευκόλυνση της δικαιοσύνης και σε περίπτωση που κάποιος αποδεδειγμένα εμπλέκεται σε παράνομες πράξεις.

  Οι πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη κατά την εγγραφή τους, επιβεβαιώνονται με αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, χρονολογικά ενημερωμένα.
  Τα μέλη, με την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων, παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους, αναγνωρίζοντας ότι η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας, γίνεται προς διευκόλυνση διαφόρων λειτουργιών της ΕΑΑΝ καθαρά προς εξυπηρέτησή των μελών.

  Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους επισκέπτες του Ιστοτόπου ότι με την επίσκεψη στις διάφορες ιστοσελίδες (όχι μόνο της ΕΑΑΝ), αν δεν είστε γνώστες, είναι δυνατόν να πέσετε θύματα υποκλοπής η καταγραφής κάποιων προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων για μελλοντική χρήση (από ηλεκτρονικές παραγγελίες-αγορές σε e-shops κλπ) και δεν αποκλείεται (τέτοια, δηλαδή αυτομάτως καταγραφόμενα) δεδομένα σας να λαμβάνονται από διαφημιστικές εταιρείες ή διαφημιζόμενους. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την σχετική δυνατότητα μέσω του browser σας και είναι δική σας ευθύνη.

  Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων

  Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσεις (links) με άλλους διαδικτυακούς τόπους. Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να προκύψουν από τέτοιες συνδέσεις (links) δεν μπορεί να ελεγχθεί και δεν αποτελεί ευθύνη της ΕΑΑΝ. Ως εκ τούτου, η ΕΑΑΝ δεν φέρει καμία  ευθύνη για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, ή αγαθών που ενδεχομένως να επέλθουν από αυτά τα links.

  Άρνηση και Περιορισμός Ευθύνης

  Με την επίσκεψη του Ιστοτόπου της ΕΑΑΝ οφείλετε να ενημερωθείτε για τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και συμφωνείτε ότι η περιήγηση στον Ιστότοπο πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
  Επίσης αποδέχεστε πως ότι περιέχεται ή διατίθεται σε αυτόν παρέχεται ΩΣ ΕΧΕΙ και ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ και δεν μπορεί να συμβαδίζει απόλυτα με τις ανάγκες ή απαιτήσεις του εκάστοτε επισκέπτη.

  Η ΕΑΑΝ δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή τυχόν άλλες   μηχανογραφικές εφαρμογές της έχουν πλήρη συμβατότητα με τον εξοπλισμό σας ή ότι στα διάφορα έντυπα ή ψηφιακά αρχεία δεν υπάρχουν λάθη ή ιοί ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει ως   αποτέλεσμα τέτοιων καταστροφικών  αρχείων.
  Ακόμα συμφωνείτε ότι η ΕΑΑΝ, τυχόν συνεργάτες και οι λοιποί συνδεόμενοι με την ΕΑΑΝ δεν φέρουν ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημία, είτε αυτή προκλήθηκε από αμέλεια των άμεσα εμπλεκομένων στην ΕΑΑΝ, είτε από οποιονδήποτε σχετίζεται με την ΕΑΑΝ.