Νέο ΔΣ στο Παράρτημα της ΕΑΑΝ στη Σαλαμίνα

Σας γνωρίζεται ότι το νέο ΔΣ/ΕΑΑΝ/Παραρτήματος Σαλαμίνας, μετά την πλήρωση των κενών θέσεων που είχαν δημιουργηθεί, απαρτίζεται από τους παρακάτω, όπως εμφανίζονται στη συνημμένη φωτογραφία (εκ δεξιών προς τα αριστερά).
Η θητεία του λήγει τον Ιούλιο 2022.

 Πλωτάρχης (Ε) εα Ν. Γραμματικός ΠΝ Μέλος / Ταμίας
Πλοίαρχος (Ε) εα Χ. Φουρίκης ΠΝ Μέλος / Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων
Υποναύαρχος (Μ) εα Γ. Κουτσούκος ΠΝ / Πρόεδρος
Αρχιπλοίαρχος εα Φ. Ανδριανός ΠΝ / Αντιπρόεδρος
Πλοίαρχος (Ε) εα Α. Περδικούρης ΠΝ Μέλος / Γραμματέας
Πλοίαρχος (Ε) εα Α. Σκαρλάτος ΠΝ Αναπληρωματικό Μέλος