Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νέο ΔΣ στο Παράρτημα της ΕΑΑΝ στη Σαλαμίνα

  Σας γνωρίζεται ότι το νέο ΔΣ/ΕΑΑΝ/Παραρτήματος Σαλαμίνας, μετά την πλήρωση των κενών θέσεων που είχαν δημιουργηθεί, απαρτίζεται από τους παρακάτω, όπως εμφανίζονται στη συνημμένη φωτογραφία (εκ δεξιών προς τα αριστερά).
  Η θητεία του λήγει τον Ιούλιο 2022.

   Πλωτάρχης (Ε) εα Ν. Γραμματικός ΠΝ Μέλος / Ταμίας
  Πλοίαρχος (Ε) εα Χ. Φουρίκης ΠΝ Μέλος / Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων
  Υποναύαρχος (Μ) εα Γ. Κουτσούκος ΠΝ / Πρόεδρος
  Αρχιπλοίαρχος εα Φ. Ανδριανός ΠΝ / Αντιπρόεδρος
  Πλοίαρχος (Ε) εα Α. Περδικούρης ΠΝ Μέλος / Γραμματέας
  Πλοίαρχος (Ε) εα Α. Σκαρλάτος ΠΝ Αναπληρωματικό Μέλος