Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προσφορά Ασφάλισης Αυτοκινήτου σε Συναδέλφους των ΕΔ & ΣΑ

    Ενημερωθείτε για το τιμολόγιο ασφαλίστρων, του συναδέλφου της Π. Αεροπορίας,  Χρήστου Παπόγλου, που αφορά ασφαλίσεις αυτοκινήτων και είναι εξαιρετικά οικονομικό. Οι τιμές αφορούν ασφάλιστρα που έχουν εξαχθεί από ένα συγκριτικό πρόγραμμα πολυτιμολόγησης,  στο οποίο μετέχουν όλες σχεδόν οι ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα.