Ενημέρωση μελών που είναι μέλη στον ΟΣΜΑΝ. Συν. π.ε

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΝ ΣΥΝ ΠΕ προσκαλεί όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού σε νέα Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Κυριακή 6 Δεκ. 2020 και εφόσον δεν θα υπάρξει εκ νέου απαρτία οριστικά την Κυριακή 13 Δεκ. 2020 και τις ίδιες ώρες με την ίδια διαδικασία τηλεδιάσκεψης.

Τα μέλη θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης

Τα οικονομικά ενήμερα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία με τους ακόλουθους τρόπους:

α. Εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

https://osman.gr/wp-content/uploads/2020/11/E-VOTE-%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-v-03.pdf

β. Τα Μέλη που επιθυμούν  να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

https://osman.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A8%CE%AE%CF%86%CE%BF-1.pdf

Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα ΟΣΜΑΝ www.osman.gr Γενική Συνέλευση.