Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ / Επικαιροποίηση – Ενημέρωση Στοιχείων Μελών

  Αξιότιμοι κ.κ. συνάδελφοι και μέλη των ορφανικών οικογενειών,

  Η ΕΑΑΝ στα πλαίσια ενημέρωσης, επικοινωνίας και γενικότερα επαφής με τα μέλη της, εκδίδει κάθε δίμηνο το ενημερωτικό περιοδικό “ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ”, το οποίο  αποτελεί ένα είδος θεσμού στην επικοινωνία της ΕΑΑΝ με τα Mέλη της, αφού για σχεδόν 20 έτη μέσω του περιοδικού ενημερώνεστε, διαβάζετε επιστημονικά, ιστορικά και γενικής φύσεως άρθρα συναδέλφων ή ενημερώνεσθε για θέματα ή μηνύματα της   ΕΑΑΝ που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

  Ειδικά η ενημέρωση επί θεμάτων Αποστράτων είναι ο κύριος λόγος ώστε οι “ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ” να φθάνουν στα χέρια όλων των μελών με το ηλικιακό κριτήριο άνω των 65 ετών καθώς και όσων ανεξαρτήτως ηλικίας δήλωσαν ότι επιθυμούν την έντυπη μορφή. Πρόθεση της ΕΑΑΝ  είναι, το περιοδικό να συνεχίσει να εκδίδεται και να εξελίσσεται σύμφωνα με τα μέσα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

  Προσπαθώντας να συμβαδίσουμε με τα δεδομένα της εποχής,  έχουμε τα κατωτέρω:

  α. Το περιοδικό  μας  “Θ.Α” από το 2010 ταυτόχρονα με την έντυπη έκδοσή του, αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ (www.eaan.gr) και έτσι είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση, πριν ακόμα φτάσει η έντυπη μορφή του στα χέρια των αποδεκτών μας.

  β. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ αποφάσισε την σταδιακή περικοπή της έντυπης έκδοσης του περιοδικού και την αποστολή του με ταχυδρομείο καθώς :

  (1) Αυτό επιβάλλεται στα πλαίσια περικοπής των δαπανών λόγω των οικονομικών προβλημάτων της εποχής και ιδίως επειδή λαμβάνονται πληροφορίες ότι μεγάλος αριθμός μελών δεν ενδιαφέρεται γενικότερα.

  (2) Οι υποδείξεις των παγκόσμιων οργανισμών, βασιζόμενοι στο πνεύμα της εποχής είναι το πράσινο περιβάλλον. Έτσι επιβάλλεται  ο περιορισμός των εκτυπώσεων για προφύλαξη των δασών αλλά και λιγότερη μόλυνση του περιβάλλοντος με παράλληλη εκμετάλλευση της τεχνολογίας (ηλεκτρονική αλληλογραφία).

  (3) Η περιστολή της έντυπης αποστολής περιορίζει και την εξάπλωση της πανδημίας του covid-19.

  (4) Μετά από μελέτη, μειώσαμε τα 9.600 έντυπα σε 5.700, με σκοπό το περιοδικό να αποστέλλεται σε έντυπη μορφή σε όλα τα μέλη μας άνω των 65 ετών, αφού οι νεώτεροι είναι σίγουρα γνώστες της τεχνολογίας και έχουν την δυνατότητα να διαβάζουν το περιοδικό από την ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ όπου αναρτάται.

  (5) Τα χρήματα φέτος που εξοικονομήθηκαν, τοποθετήθηκαν στην επιδότηση του παραθερισμού των Μελών μας μέσω των ιδιωτικών  ξενοδοχείων και ήδη για την καλοκαιρινή περίοδο του 2020 είχαμε αύξηση κατά 50 άτομα.

  Είναι αναγκαίο λοιπόν, για την δική σας ενημέρωση να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας πέραν του περιοδικού,  και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) πχ σε ειδικές περιπτώσεις όπως οι αρχαιρεσίες κλπ.  Αυτό προϋποθέτει,  να έχουμε ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των μελών μας στην database που τηρούμε στην ΕΑΑΝ. Έχοντας το e-mail σας, θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό μήνυμα κάθε φορά που εκδίδεται νέο τεύχος του περιοδικού και τον σύνδεσμο αυτού στο site της ΕΑΑΝ, καθώς την επικαιροποίηση/ενημέρωση των στοιχείων σας μπορείτε να την κάνετε εσείς οι ίδιοι, προς αποφυγή λαθών, ηλεκτρονικά μέσω του site της ΕΑΑΝ. Εκεί μπορείτε να βρείτε οδηγίες  στην αρχική σελίδα και στο κυλιόμενο μήνυμα (στο banner) που βρίσκεται στην κορυφή και απλά με ένα  κλικ στο θέμα “Ενημέρωση στοιχείων μελών ΕΑΑΝ” θα μεταβαίνετε στην αντίστοιχη σελίδα όπου θα υπάρχουν οδηγίες και θα κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές. Επίσης στην αρχική σελίδα και μέσω της διαδρομής ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ > Μέλη ΕΑΑΝ-Εγγραφή όπου θα βρείτε και πάλι την ίδια σελίδα με τις σχετικές οδηγίες .

  Τα στοιχεία σας η ΕΑΑΝ, θα τα διαχειρίζεται για αποκλειστική εσωτερική χρήση ή επικοινωνία μαζί σας και δεν διατίθενται σε τρίτους, σύμφωνα με τους όρους GDPR.

  Παρακαλούμε λοιπόν και προτείνουμε σε όλα τα μέλη μας να ακολουθήσουν τις οδηγίες και  να διορθώσουν τα στοιχεία τους, καταχωρώντας σωστά ότι απαιτείται και ειδικά το e-mail σας, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε ότι χρειαστεί ή να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις και σημαντικά μηνύματα που αφορούν τους Aποστράτους και τα Mέλη των ορφανικών οικογενειών.

   

  *** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της Ανακοίνωσης / Ενημέρωσης