Παραθεριστικά Προγράμματα και Δραστηριότητες CLIMS Έτους 2021

Ενημερωθείτε για τη δυνατότητα συμμετοχής του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού (με τα μέλη των οικογενειών τους) των ΕΔ, καθώς και του εν αποστρατεία προσωπικού και των συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων (με τα μέλη των οικογενειών τους), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε δραστηριότητες θέματος (Έγγραφο ΓΕΝ: Φ.Φ.440.2/10/217494//9-3-21).

 

*** Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα θέματος