ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. / Σκοπός Λειτουργίας / Δραστηριότητες

Ενημερωθείτε για το νέο φυλλάδιο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) στο οποίο, εν περιλήψει, αναφέρονται όλες οι δραστηριότητές του. Στο ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., η συνολική  εργασία είναι αποτέλεσμα της εθελοντικής προσφοράς του συνόλου των μελών του. Ελπίζουμε σύντομα να γυρίσουμε στην κανονικότητα και στην φυσιολογική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους. Στόχος τους πάντα η αδέσμευτη και ελεύθερη ενημέρωση των απανταχού Ελλήνων.