Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Κωνσταντίνος Κουτσορεβίθης-Σαρρής ΠΝ

Απεβίωσε την 24η Φεβρουαρίου 2021 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Κωνσταντίνος Κουτσορεβίθης-Σαρρής ΠΝ, γεννηθείς το 1941. Η Νεκρώσιμη Ακολουθία τελέσθηκε με μέριμνα των οικείων του.