Συνάντηση Προέδρου ΕΑΑΝ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο / Δελτίο Τύπου

Μετά την αποδοχή αιτήματος συνάντησης για ενημέρωση θεμάτων που απασχολούν την ΕΑΑΝ και υπό το πλαίσιο των αυστηρών περιοριστικών μέτρων λόγω τής πανδημίας covit-19, ο πρόεδρος  της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος εα Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2021, συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμμένο.

Κατά την συζήτηση, η οποία έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο κ. Γερούκης ενημέρωσε τον κ. Πικραμμένο, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα απόστρατα στελέχη του ΠΝ και ΛΣ και εν γένει αυτά των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και χρήζουν επίλυση από την πολιτεία.

Με το πέρας της συζήτησης, ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ ευχαρίστησε τον κ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και του παρέδωσε υπόμνημα με τα ζητήματα που απασχολούν τους απόστρατους Αξιωματικούς του ΠΝ & ΛΣ, όπως παρακάτω:

                                      ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. – Μετοχικά Ταμεία: Σχετικά με τα δημοσιεύματα του τύπου, που ασχολείται με θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρεται ότι τα Μετοχικά Ταμεία (Μ.Τ.) των Ενόπλων Δυνάμεων θα υποστούν νέα περικοπή εσόδων, με πιθανή μείωση του 4% των κρατήσεων από εξοπλιστικά προγράμματα που πηγαίνει στο Μ.Τ. του κλάδου που  γίνεται το πρόγραμμα.

Ο ρόλος και η αποστολή των Μ.Τ. καθορίζονται ρητά στους ιδρυτικούς νόμους αυτών οι οποίοι εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4494/2017, που τροποποίησε το άρθρο 47 του ν.4387/2016.

Σημαντικός πόρος των Μ.Τ. πέραν όλων των άλλων (εισφορές μετόχων, τόκοι διαθεσίμων, έσοδα χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, έσοδα εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, φαρικά τέλη κλπ.) είναι και οι κρατήσεις 4%, επί των πάσης φύσεως δαπανών όπου σύμφωνα με το ν.δ. 3981/1959 διενεργούνται ξεχωριστά για κάθε ταμείο. 

Πρόσφατα δε, αυτό επιβεβαιώθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο από τη Βουλή των Ελλήνων, κατά την κύρωση του ν.4766/2021, για την σύμβαση των αεροσκαφών Rafale, όπου οι κρατήσεις αυτές αποτελούν πηγή εσόδων, άρρηκτα συνδεδεμένες με το οικείο Μετοχικό Ταμείο, όπως ισχύει εδώ και 62 χρόνια από το 1959.   

Διαχρονικά όλοι οι νομοθέτες, σεβάστηκαν την αυτοτέλεια των τριών (3) Μετοχικών Ταμείων, τόσο στην ανεξαρτησία των Διοικήσεων, όσο και στην αυτοτελή διαχείριση των εσόδων τους. 

Ζητούμε να διατηρηθεί η εδώ και 62 χρόνια ισχύουσα νομοθεσία κατανομής των πόρων ανά κλάδο και το 4%, ως έσοδο των ταμείων, από προμήθειες ή εξοπλιστικά προγράμματα.


2.- Συνταξιοδοτικό – Ασφαλιστικό:
Με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 επήλθαν δραματικές και διπλές μειώσεις στις συντάξεις των στρατιωτικών συνταξιούχων έναντι των υπολοίπων και για τον λόγο αυτό οι τρείς Ενώσεις Αποστράτων ΕΔ από κοινού προσέφυγαν στο ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, τον Δεκέμβριο του 2018 η τότε πολιτική ηγεσία υλοποίησε εν μέρει τις παραπάνω αποφάσεις και επέστρεψε  εφάπαξ ποσό, σε όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους, βάσει των διατάξεων του Ν 4575/2018, χωρίς όμως να επανέλθουν οι συντάξιμες αποδοχές μας στο υφιστάμενο καθεστώς του Ιουλίου 2012 ως όριζαν οι υπ’ αριθμ αποφάσεις: 2192/2014 και 1128/2016  της Ολομέλειας του ΣτΕ, ήτοι να  αποκατασταθεί η μείωση στο 100% αυτής και όχι μόνον στο 50%.

Κατόπιν των ανωτέρω και για αποκατάσταση της αδικίας, ζητούμε την ορθή εφαρμογή των ακυρωτικών αποφάσεων υπ’ αριθμ: 2192/2014 και 1128/2016  της Ολομέλειας του ΣτΕ, για επιστροφή των συντάξιμων αποδοχών μας, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.


3.- Αποδεικτικά  Ναυτικής Ικανότητας:
Υπάρχει οκταετής αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4150/2013, «για καθορισμό ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) από τους Αξιωματικούς που προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή» σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Διεθνής Σύμβαση STCW 1978. Αποτέλεσμα της πολύχρονης καθυστέρησης έκδοσης του ΠΔ είναι η στέρηση του δικαιώματος αναζήτησης εργασίας στο Εμπορικό ναυτικό στους προερχόμενους Αξιωματικούς από το ΠΝ ή ΛΣ, που έχουν τα απαραίτητα προσόντα και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο του Δελτίου τύπου

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο του Υπομνήματος