Διακοπή Λειτουργίας Στρατιωτικών Φαρμακείων λόγω Απογραφής Α’ τετραμήνου