Έφυγε ο Υποναύαρχος (Μ) εα Γεώργιος Σκλιβάνος ΠΝ

Απεβίωσε την 23η Μαΐου 2021 ο Υποναύαρχος (Μ) εα Γεώργιος Σκλιβάνος ΠΝ, γεννηθείς το 1943. Χρόνος και τόπος Νεκρώσιμης Ακολουθίας γνωσθούν από οικείους του.