Επικείμενη Συνάντηση/Σύσκεψη Συντονιστικού με ΥΦΕΘΑ

Στα πλαίσια επικείμενης συνάντησης του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών με τον κ. ΥΦΕΘΑ, εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου μηνός Ιουλίου 2021, έχει συνταχθεί πίνακας με τα θέματα της συνάντησης. Η πλειονότητα των θεμάτων αφορούν σε συνταξιοδοτικά / ασφαλιστικά  και  οικονομικά  θέματα, των  συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών για τα οποία ζητούμε από τον κ. ΥΕΘΑ και ιδιαιτέρως από τον κ. ΥΦΕΘΑ ως μέλος της ΕΑΑΣ, να παρέμβουν με θαρραλέες ‘’πολιτικές λύσεις’’ προς τον κ. Πρωθυπουργό  και τους  αρμόδιους Υπουργούς και κυρίως προς τον Υπουργό Εργασίας, καθώς κάθε προσπάθεια του Συντονιστικού και των Ενώσεων για αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, απέβη άκαρπη, προσκρούοντας σε ώτα μη ακουόντων.

Κοινή διαπίστωση των μελών του συντονιστικού, είναι η δυστοκία του υπουργείου Εργασίας για εφαρμογή των τελεσίδικων αποφάσεων της ολομέλειας  του Συμβουλίου της Επικρατείας και η δυσκολία  κατανόησης της  ιδιαιτερότητας του στρατιωτικού λειτουργήματος, των ειδικών συνθηκών εργασίας των στρατιωτικών, οι οποίες συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα και την αναγνώριση της σημασίας της αποστολής που επιτελούν με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά τόσο η ψυχολογία  των εν αποστρατεία όσο και των εν ενεργεία στελεχών.

 

*** Δείτε το ακριβές κείμενο της Ανακοίνωσης καθώς και τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα.