Έφυγε ο Ανθυπασπιστής εα Ευστάθιος Δρακόπουλος ΠΝ

Απεβίωσε την 17η Αυγούστου 2021 ο Ανθυπασπιστής εα Ευστάθιος Δρακόπουλος ΠΝ, γεννηθείς το 1937. Η Νεκρώσιμη Ακολουθία τελέσθηκε με μέριμνα των οικείων του.