Ανακοίνωση ΟΣΜΑΝ ΣΥΝ. ΠΕ. / Οικονομικές Εκκρεμότητες Μελών

Σεπτέμβριος 22, 2021

 

Γνωρίζεται  ότι εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα εισφορές από μέλη προς τον Συνεταιρισμό.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες έχουν λάβει προσωπική επιστολή ή/και μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου  με αναλυτική ενημέρωση της οφειλής.

Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών δημιουργεί ταμειακές δυσχέρειες στον Συνεταιρισμό, προβληματίζει την εύρυθμη λειτουργία του, στερεί στον οφειλέτη / μέλος την δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως στα πλαίσια της σχετικής νομικής υποχρέωσης από το καταστατικό (άρθρο 7 παρ. 2) τα μέλη με οφειλές  να προβούν στην τακτοποίηση της σχετικής τους εκκρεμότητας.

Ο Συνεταιρισμός εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και για την είσπραξη των οφειλών θα εξαντλήσει όλους τους νόμιμους τρόπους.

Λογαρισμοί Τραπεζών Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν. Π.Ε

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (κύριος)  GR86 0171 9020 0069 0212 8866 906

ALPHA BANK GR48 0140 1010 1010 0210 1306 865

EUROBANK GR14 0260 6300 0000 9020 0728 215

ΕΘΝΙΚΗ  GR37 0110 1030 0000 1032 9601 339

Πληροφορίες στο τηλ 210 3301383    ΔΕ-ΠΑ από 09:00-13:00 και με μνμ ηλεκτρ. Αλληλογραφίας στο_ osmanpn@otenet.gr

 

Ιωάννης Βιδάκης

Ταμίας ΔΣ ΟΣΜΑΝ Συν. ΠΕ