Ανακοίνωση Ο.Σ.Μ.Α.Ν – Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

Γνωρίζεται στα μέλη του Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν Π.Ε ότι η Τακτική Γεν. Συνέλευση 2021 θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών την ΤΡΙΤΗ 26 Οκτ. 2021 και ώρα 17:00-20:00, με επαναληπτικές ημερομηνίες, εφόσον απαιτηθούν λόγω μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας στον ίδιο χώρο και ίδια ώρα, την ΤΡΙΤΗ 02 Νοε. 2021 και οριστικά την ΤΡΙΤΗ 09 Νοε. 2021 που θα είναι και η τελική.
Αναλυτικές πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν.Π.Ε (www.osman.gr)