Η νέα σύνθεση του ΔΣ/ΣΑΣΜΥΝ

Ενημερωθείτε για τη νέα σύνθεση του Δ.Σ./Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν., η οποία προήλθε από τις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου 2021.
Ο Πρόεδρος και το ΔΣ/ΕΑΑΝ εύχονται Καλή Επιτυχία στο έργο τους και καλή συνεργασία.