Ακύρωση Εκδηλώσεων Κοπής Βασιλόπιτας έτους 2022 για ΕΑΑΝ & Παραρτήματα