Εκδήλωση Εορτασμού Αγ. Νικολάου & Νικηφόρων Ναυμαχιών Βαλκανικών Πολέμων στη ΣΝΔ