Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Βουκελάτος ΠΝ

Απεβίωσε την 23η Δεκεμβρίου 2021 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Νικόλαος Βουκελάτος ΠΝ, γεννηθείς το 1959. Τόπος και χρόνος Νεκρώσιμης Ακολουθίας γνωσθούν με νεώτερο.