Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παρουσίαση Σύντομου Βιογραφικού Υποψηφίων νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ

    *** Όλα τα παραπάνω έχουν δημοσιευθεί και στο περιοδικό Θαλασσινοί Απόηχοι ΙΑΝ-ΦΕΒ 2022 (τεύχος 166)