Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΣ/ΕΑΑΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ, που θα γίνει την 20η Μαρτίου 2022, θα περιλαμβάνει διαδικασίες που διέπονται από νομιμότητα, διαφάνεια, προστασία απορρήτου και προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνη με το GDPR.

Έτσι, εκτός από το Γενικό Νομικό Πλαίσιο που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ, για την εν λόγω εκλογική διαδικασία, θα ισχύσουν και τα επόμενα σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ για εκλογή ΔΣ/ΕΑΑΝ (ΦΕΚ Β΄122/2019) .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Η ΕΑΑΝ στην προσπάθειά της να διευκολύνει τους ψηφοφόρους λόγω αποκέντρωσης των κατοικιών τους, αλλά και λόγω covid-19, ανέπτυξε και εφαρμόζει τους παρακάτω τρόπους ψηφοφορίας.

  1. Επιστολική Ψήφος (με αποστολή ψηφοδελτίου μέσω ΕΛΤΑ όπως υλοποιήθηκε με επιτυχία στην εκλογική διαδικασία το 2019). Για την διαδικασία Επιστολικής Ψήφου απαιτείται ταυτότητα μέλους ΕΑΑΝ.
  2. Ηλεκτρονική Ψήφος (νέα εκλογική διαδικασία που ο ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Tablet ή κινητό Smartphone, χωρίς να μπει στη διαδικασία να μετακινηθεί από τον χώρο του).
    Για την διαδικασία Ηλεκτρονικής Ψήφου απαιτείται αριθμός ταυτότητας ΕΑΑΝ και αριθμός ΜΤΝ (ΑΜ / ΜΤΝ όπως εμφανίζεται στο μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Καταβολής Μερισμάτων)
  3. Αυτοπρόσωπη Ψήφος (η κλασική μέθοδος που προϋποθέτει την προσέλευση του ψηφοφόρου σε κάποιο εκλογικό κέντρο)

Οι παραπάνω τρόποι ψηφοφορίας, μπορούν να διευκολύνουν τα μέλη μας (ειδικά η ηλεκτρονική ψήφος) ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή  για πιο αντικειμενική επιλογή  Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ.

Η ΕΑΑΝ επιφυλάσσεται για τυχόν τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο θέμα της ηλεκτρονικής ψήφου, σε περίπτωση που η συσκευή που διαθέτουν δεν είναι απόλυτα συμβατή με την εκπονηθείσα μηχανογραφική εφαρμογή.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Για την απόλυτη παρακολούθηση της νομιμότητας και του αδιάβλητου των διαδικασιών, για κάθε τρόπο ψηφοφορίας, θα υπάρχει και η αντίστοιχη επιτροπή ή επιτροπές και όλες μαζί θα ελέγχονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ), που θα έχει και τον απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας, από την έναρξη, έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΨΗΦΟΥ

Υπάρχει ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΨΗΦΟΥ.  Έτσι,  εκτός   από την  προστασία των προσωπικών δεδομένων που καλύπτεται από το Γενικό Νομικό Πλαίσιο, η ΕΑΑΝ διευκρινίζει ότι σε καμιά από τρεις προαναφερθείσες διαδικασίες ΔΕΝ υπάρχει διασύνδεση του ψηφοφόρου  με   την ψήφο του,  καθόσον :

  1. Στην Ηλεκτρονική ψήφο υπάρχει δέσμευση του κατασκευαστή-προγραμματίστρια εταιρεία και δεν υπάρχει σε κανένα σημείο διασύνδεση των στοιχείων ”ψηφοφόρος-ψηφοδέλτιο(προαπαιτούμενο από την ΕΑΑΝ)
  2. Στην επιστολική ψήφο υπάρχει διπλός φάκελος, όπου ο φάκελος με το ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε κάλπη χωρίς να αναγράφονται τα στοιχεία του ψηφοφόρου
  3. Στην αυτοπρόσωπη ψήφο ο ψηφοφόρος τοποθετεί ο ίδιος το ανώνυμο ψηφοδέλτιο στην κάλπη.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΑΝΑ ΨΗΦΟΦΟΡΟ

Θα εφαρμοστεί on-line ηλεκτρονικός κατάλογος ταυτόχρονα και για τις τρεις διαδικασίες.

Όσοι ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, θα καταχωρηθούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο από αντίστοιχη  επιτροπή την 19η  Μαρτίου 2022.

Την 20η Μαρτίου 2022 όσοι ψηφίσουν με ηλεκτρονική ή αυτοπρόσωπη ψήφο, θα καταχωρούνται στον ηλεκτρονικό κατάλογο και έτσι αν προσπαθήσουν να ψηφίσουν πάλι με τον ίδιο ή εναλλακτικό τρόπο, θα λαμβάνουν αρνητικό μήνυμα.

Από τα ορφανικά μέλη (χήρες αποστράτων – τέκνα) θα ψηφίζει μόνο ένα μέλος ανά οικογένεια θανόντα – όποιος προσέλθει ή ψηφίσει πρώτος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ – ΒΟΗΘΕΙΑ

Για τις διάφορες διαδικασίες θα υπάρχει αρχείο βοηθείας στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ στην  θέση που έχει δημιουργηθεί για την Εκλογική διαδικασία και έχει συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα την 19 και 20 Μαρτίου 2022, σχετικά με τη διαδικασία, μπορούν να αποστέλλουν e-mail στο ekloges22@eaan.gr και θα λαμβάνουν σχετική απάντηση ή βοήθεια στο πρόβλημά τους. Εναλλακτικά μπορείτε να καλείτε και στο τηλέφωνο 2103368662, αλλά μπορεί να χρειαστεί να επιμείνετε λόγου φόρτου εργασίας της ημέρας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ TΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤA ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ , ΟΠΩΣ  ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.