Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Ορέστης Μανουσάκης ΠΝ

    Απεβίωσε την 22α Σεπτεμβρίου 2022 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Ορέστης Μανουσάκης ΠΝ, γεννηθείς το 1958. Τόπος και χρόνος Νεκρώσιμης Ακολουθίας γνωσθούν με νεώτερο.