Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σημαντική Ενημέρωση Τράπεζας Πειραιώς για την Πιστωτική Mastercard των Ενόπλων Δυνάμεων

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της οποίας έχει εκδοθεί η πιστωτική σας κάρτα, ανανεώθηκε και αντικαταστάθηκε με νέους όρους, με ημερομηνία ισχύος την 13η Απριλίου 2023. Με τη νέα συμφωνία η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να σας προσφέρει μοναδικά προνόμια.

  Το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης χρήσης των κατόχων της πιστωτικής κάρτας Mastercard® των Ενόπλων Δυνάμεων πλέον θα σας προσφέρει:

  0,5% επιστροφή επί του ποσού των μηνιαίων συναλλαγών που πραγματοποιούνται με την κάρτα σας, με μέγιστο επιστρεφόμενο ποσό €30 ανά μηνιαίο λογαριασμό, και θα εφαρμοστεί σε συναλλαγές εφάπαξ και συναλλαγές σε δόσεις, που θα εκκαθαριστούν από την Τράπεζα μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

  Παράλληλα, τροποποιούνται τα επιτόκια αγορών και ανάληψης μετρητών της πιστωτικής κάρτας Mastercard® των Ενόπλων Δυνάμεων και, συνεπώς, όσες συναλλαγές εφάπαξ και συναλλαγές σε δόσεις εκκαθαρίζονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία, θα εκτοκίζονται με τα νέα συμφωνηθέντα επιτόκια. Παύει να είναι σε ισχύ η έκπτωση στο επιτόκιο αγορών κατά 1 μονάδα για ενήμερους πελάτες. Τυχόν υπόλοιπα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και την ως άνω ημερομηνία θα συνεχίσουν να εκτοκίζονται με τους υφιστάμενους όρους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή τους.
  Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι ως έχουν συμφωνηθεί. Το πιστωτικό όριο της κάρτας σας παραμένει το μέχρι σήμερα ισχύον. Η ετήσια συνδρομή κύριων και πρόσθετων καρτών παραμένει δωρεάν.
  Οι ανωτέρω μεταβολές αναφέρονται αναλυτικά στους τροποποιημένους όρους σύμβασης της πιστωτικής κάρτας Mastercard® των Ενόπλων Δυνάμεων και στους όρους συμμετοχής του Προγράμματος Επιβράβευσης Χρήσης των κατόχων της εν λόγω κάρτας.

  Σύμφωνα με τον όρο 16 των υφιστάμενων όρων χορήγησης της κάρτας σας, εάν δεν αποδέχεστε τους νέους όρους, έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε εγγράφως στην Τράπεζα τη σύμβασή σας, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της παρούσας ενημερωτικής επιστολής. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται η αποδοχή των νέων όρων.

  Στην περίπτωση έγγραφης καταγγελίας σας, παύει το δικαίωμα χρήσης της κάρτας σας, η εξόφληση δε του χρεωστικού υπολοίπου θα γίνεται με τους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα.

  Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 210 3288000.