Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Φώτιος Κούκης

    Απεβίωσε την 28η Απριλίου 2023 ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Φώτιος Κούκης ΠΝ, γεννηθείς το 1946. Τόπος και χρόνος Νεκρώσιμης Ακολουθίας γνωσθούν με νεώτερο.