Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έφυγε ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Αντώνιος Καραγιάννης ΠΝ

    Απεβίωσε την 1η Σεπτεμβρίου 2023 ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Αντώνιος Καραγιάννης ΠΝ, γεννηθείς το 1942. Τόπος και χρόνος Νεκρώσιμης Ακολουθίας γνωσθούν με νεώτερο.