Έφυγε ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Π.Ν

Απεβίωσε την 23 Αυγούστου 2020 o Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Π.Ν, γεννηθείς το 1936. Τυχόν λοιπές λεπτομέρειες θα γνωστούν με νεώτερο.