Λειτουργία Στρατιωτικών Φαρμακείων

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μονής Πετράκη 12 11521 Αθήνα

Τηλ. 2107221050, 2107236360

Αθήνα, 13 Αυγ 20

Σας αποστέλλουμε πίνακα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα υποκαταστήματα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά λόγω διενέργειας απογραφής Β΄ τετραμήνου 2020.
Τα υποκαταστήματα θα λειτουργήσουν ξανά για το κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση

Ανχης (ΥΦ) Εμμανουήλ Χαλιάσος

Διευθυντής

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο