Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενημερωθείτε και εκτυπώστε το βεβαιωτικό των αποδοχών σας 

** Μετά το άνοιγμα της σελίδας του ΓΛΚ, επιλέγουμε (αριστερά της σελίδας) Προσωποποιημένη Πληροφόρηση και με τη χρήση των κωδικών του ‘TAXIS’, οδηγούμαστε στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα, Βεβαίωση Αποδοχών κλπ.