Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διεύθυνση
Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρου, Πόρος, 180 20, Ελλάδα

Τηλέφωνο & Fax
+302298025697

E-mail
eaanporos@gmail.com

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος, Αρχιπλοίαρχος (Δδ) εα Γεώργιος Αλιφέρης ΠΝ
Αντιπρόεδρος, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γεώργιος Μακρυγιάννης ΠΝ
Μέλος, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ιωάννης Στεργίου ΠΝ
Μέλος, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Αντώνιος Μπίστινας ΠΝ
Μέλος, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Ουρανία Γιαννακοπούλου ΠΝ